Fél éves

Fél évesen egyedül próbál felülni - hangadásaival, gőgicsélésével, önmagát és ezzel a környezetét is szórakoztatja.

Hátáról hasára fordul, hasonfekvésben fejét biztosan kiemeli,ülésben előre dől, kezeivel megtámasztja magát. Tárgyakat kezébe szájába vesz, golyót ügyetlenül próbál megfogni. Padlóra eső tárgyak után néz, részben elrejtett tárgyat megragad, leveszi az arcát takaró kendőt, családtagjait ismeri, az idegeneket megkülönbözteti. "Lalázik": baba, gagaga, mássalhangzókat hallat. Tükörképére mosolyog és beszélget vele. A beszélő hanglejtését utánozza. Haragos arckifejezésre, vagy hangos beszédre sírni kezd.

Fogai kezdenek kibújni. A 0-1 éves korig terjedő életszakaszt csecsemőkornak nevezzük.