"(Apánk)...Mint vándorlegény gyalog jött Pestre, ahol szappanfőző lett. Itt sorozták be katonának: a huszároknál szolgált. Ekkor ismerte meg a kis szabadszállási parasztlányt, Pőcze Borbálát, aki tizenhat éves volt, és Pesten szolgált.....Anyánk szenvedélye az olvasás volt. Ügynököktől füzetes rémregényeket vásárolt. Ha hozták a folytatást, a szorgalmas, kötelességtudó asszony belemerült az olvasásba, s csak arra riadt fel, hogy apánk éktelen kiabálással követeli az ebédet, és dühében tányérokat, poharakat csapdos a falhoz."

(József Jolán)