Negyven éves az apátfalvi művelődési ház

Munka a kiművelt emberfőkért

Apátfalván negyven éves fennállását ünnepelte a Művelődési
Ház. Az ünnepség nyitányaként -- amint Oláh Sándor igazgató
elmondta -- két kiállítás tárul fel azok előtt, akik
megtisztelték rendezvényüket. Az egyik a Művelődési Ház
történetét mutatja be képekben, a szakköri tevékenységeket,
a kirándulásokat, a fellépéseket Apátfalvától egészen a
skandináv államokig. A másikon Dömötör István képeit
láthatjuk. Móricz Ágnes művelődésszervezőt ez utóbbiról
kérdeztük.

M. Á.: A volt igazgató, elődöm, Dömötör István
foglalkozását tekintve fényképész volt. Fotói részben a
kultúrházról is szólnak, de inkább a faluról. Művésziek,
másrészt viszont szenzációs szemmel vette észre azokat a
változásokat, amelyek itt végbementek, így a község egész
történeti korszakát ölelik fel a képek. Mindenütt ott van
az apátfalvi ember a maga küzdelmével, a maga örömeivel, a
maga bánatával, egyáltalán egész életével. Azt hiszem,
ezekből a képekből gyönyörű fotóalbum készülhetne.

A kiállítás megnyitása után kedves eseményre került sor,
Farkas Katalin négy képét adományozta a Művelődési Háznak,
amelyeket a ház előcsarnokában helyeztek el. Dömötör
István életművére is emlékezett Kovács Tibor plébános,
amikor az apátfalvi temetőben beszélt azokról, akik a
kultúra terjesztését szívügyüknek tekintették.

K. T.: Most, amikor kegyelettel emlékezünk, az előttünk
járók munkájára gondolunk, továbbá a feladatokra, amelyeket
a munka vállalói, folytatói vettek vállukra, megfontoljuk,
mi a személyes jutalma ennek a felettébb nagy
erőfeszítésnek. Szent Gellért munkálkodásának területén
élünk. Szent Gellért püspöknek legkomolyabb elhatározása
volt az iskolák létesítése, ahol a népet tanítani lehet,
hogy ne igába hajtott fejjel szolgáljon, hanem gondolatai
saját kútfőből születhessenek meg. Az így született
gondolatok fogják testi, lelki szemét megnyitni, miután
ily módon rá tud csodálkozni arra a világra, melyben él,
benne otthon fogja magát érezni. Csak ezután lehet hitében
is hozzásegíteni, hogy arra a szintre jusson, ahol a
megváltás nem rajta kívül történt esemény, hanem benne és
általa jelenlévő erő, mely életének nyújtja távlatát,
melyben létének értelme és annak szépsége is fölsejlik. Így
csodálhatjuk a mai napig mindazokat, akik azon fáradoznak,
hogy az emberek minél szélesebb tömegeihez eljusson a
kultúra embert formáló áldása. A közművelődésben feladatot
vállalók így teszik lehetővé az önálló ember szabad
gondolatainak születését, megfogalmazását és kimondását.
Ezután várható el, hogy a művelt ember, a kultúra
kincseiben válogatni tudó polgár a társadalomban nem
ránehezedő veszélyt lát, hanem maga is felismeri, hogy
hozzájárulhat munkájával, egész létével a tisztább és
nemesebb értékeket magáénak valló társadalom formálásához.

Dömötör Istvánnak a község mai vezetése posztumusz az
Apátfalva Közszolgálatáért kitüntető címet adományozta.
Az esti órákra maradt Szigeti György most megjelent,
Fejezetek Apátfalva néprajzából I. Anyagi kultúra című
művének ismertetése. Amint dr. Juhász Antal professzor
elmondta, a mű a leíró néprajz kiváló alkotása.

Antal György