Jó ha tudja

Az évszázad történelmi viharai következtében családok hullottak szét, iratok, okmányok semmisültek meg. Magyar újságokban egyre többször olvasható, hogy külföldön elhunytak után keresnek örökösöket. Nagy értékű hagyaték esetén általában többen is jelenkeznek, mint ahányan számba jöhetnek. A legtöbb jelentkezőt nem kell feltétlenül rosszhiszeműnek tekinteni, mert sok családban csak szájhagyomány maradt fenn egy-egy külföldre szakadt rokonról, ősről. Léteznek nagyon távoli, akár több száz év távlatába futó családi szálak is. A külföldi örökhagyó vezetékneve utalhat arra is, hogy Kelet-Európában is keresni kell a rokoni, örökösi szálakat. Azért sem lehet haragudni, mert az örökségi jog is más és a mögötte lévő érték, tárgy, ingatlan is, amiről az örökösök a legtöbb esetben nem is tudnak. A rokonok, örökösök keresése nagyon nehéz és lassú munka s ha valaki a megadott határidő alatt -- ami 30 naptól egy évig is terjedhet -- nem jelentkezik, kiesik az örökségből és emiatt nem is igen reklamálhat. A magyar külképviseletek segítenek, de hivatalos szerv erre a feladatra Magyarországon nincs. Ha a magyar Külügyminisztériumhoz érkezik ilyen megkeresés, akkor a Belügyminisztériummal karöltve igyekeznek megkeresni az érdekelteket. Ha keresés eredménytelen, akkor az ismeretlennel kapcsolatos tudnivalókat a Belügyminisztérium Közleményei című hivatalos lapban teszik közzé. E téren a Külügyminisztérium konzuli ügyekkel foglalkozó internetes honlapján is érdemes körülnézni. Az öröklés tárgyát állami és öröklési illeték, illetve vagyonadó terheli, ami mindig ott dől el, ahol az örökhagyó meghalt. A külföldről való öröklés feltételeiről az Igazságügyi Minisztérium ad részletes felvilágosítást. Az örökös körültekintően vizsgálja, hogy mikor jár jobban, ha külföldön vagy itthon fizeti az illetéket. Kereskedelmi mennyiségű örökséget csak a vám megfizetése után lehet behozni az országba. Aki itthon fizeti az örökösödés illetékét, ugyanúgy fizet, mintha itthon élt volna az örökhagyó. Ezen kategóriába van sorolva, amit törvény szabályoz, ugyanígy a devizával kapcsolatos teendőinket is. Külföldön más és más törvények vannak érvényben. Van olyan ország, ahol ingatlant csak birtokba vétel mellett lehet örökölni és le is kell telepedni. Külföldi személy Magyarországon ingatlant csak hosszas utánjárással vehet, de örökölni minden gond nélkül tud.