Falunapokat rendezett Földeák népe

Testvérnek fogadták az erdélyieket
A barátság nem ismer országhatárokat, távolságot, nincs előtte akadály. Ezt bizonyította június első szombatján Földeák község a világnak, amikor együttműködési megállapodást írt alá Újszékellyel és Alsóboldogfalvával. A falunapok rendezvénysorozatát megnyitó díszközgyűlésen Vass Imre, Földeák polgármestere és Buzogány Dezső, Újszékely és Alsóboldogfalva alpolgármestere ünnepélyes keretek között nevével szentesítette a megállapodást.
Új monográfia született
A barátság egy tánccal kezdődött a község és a Hargita megyei települések között. Még tavaly a Makói Zeneiskolába látogatott a székelykeresztúri tánccsoport és tagjai közül Földeákon is megszálltak. Ekkor sikerült a tánccsoport vezetőin keresztül felvenni a kapcsolatot az újszékelyi Bem József Általános Iskolával, majd az oktatás falait túllépve a lakók is egyre közelebb kerültek egymáshoz, míg elérkezett június másodika, a megállapodás aláírásának napja.
A díszközgyűlésen prof. dr. Blazovich László, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója által szerkesztett Földeák monográfia megjelenését is ünnepelhették a helyiek. A magyar állam millenniumára a Száz magyar falu könyvesháza sorozat keretében megjelenő művet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztálya, a Csongrád Megyei Önkormányzat, illetve Óföldeák, valamint Földeák Önkormányzata támogatta. A könyvet dr. Halmágyi Pál, a Makói József Attila Múzeum igazgatója ajánlotta nagy szeretettel az olvasásra. Gilicze János levéltáros szerző lapunknak elmondta, hogy Csongrád megye öt kötet -- Mártély, Ópusztaszer, Apátfalva, Magyarcsanád és Földeák-- megjelentetésére kapott lehetőséget. Ő maga huszonöt éve foglalkozik a település történetével és nagy megtiszteltetésnek tartja az írásra való felkérést. Munkája a kezdeti írott emlékek, a középkori Földeák, a Návay család története és a két háború közötti időszak megörökítése volt, valamint az iskolát és a templomot mutatja be. Dr. Schmidt József levéltáros, a könyv másik szerzője még csak pár éve foglalkozik Földeák történetének kutatásával, így a mostani megkeresés számára igen megtisztelő volt. Az ő munkája az áttelepülés történetének, a szabadságharctól az I. világháborúig terjedő időszaknak a megírása, valamint a néprajz, a népesedés, az egészségügy és az ünnepek ismertetése volt.
Szabóéké a legszebb porta
A díszközgyűlésen a Földeáki Mentálhigiénés Egyesület a Falu legszebb utcája címet a Fürst Sándor utca lakóinak ítélte, a Falu legrendezettebb portája díjat pedig Szabó István és családja (Somogyi u. 70/a ) vehette át. Földeák község Önkormányzati Képviselőtestülete Földeákért címet adományozott Kovács Sándorné nyugalmazott pedagógusnak, aki iskoláit elvégezve egyenesen a községben kezdte meg tanítói-nevelői munkáját, ami mellett számos társadalmi kötelezettséget is ellátott. Mária néni negyven évet töltött a katedrán, sok-sok kisdiákot szeretettel oktatva férjével, Kovács Sándorral, aki az iskola igazgatója volt. A díszközgyűlést Papp Noémi szavalata, Gilicze Márta fuvola-, Rakonczás Pál gitár-, Farkas Ágnes és Szabó Katalin zongorajátéka, valamint Megyesi Dániel, Papp Noémi, Szabó Beáta, Varga Krisztina, Vass Vivien és Rakonczás Pál klarinét előadása tette még ünnepélyesebbé.
A díszközgyűlés után Csathó Kálmán és feleségének emlékére rendezett kiállításra, valamint a rádió és televízió készülékek ősmodelljeinek bemutatására került sor. A gazdag kulturális programok még tartogattak egy könyvbemutatót is a hétvégére. Vass Józsefnek a Földeák (Óföldeák) község a XV. századtól napjainkig című munkáját Gilicze János levéltáros ajánlotta az olvasóközönség figyelmébe.
A napsütéses szombat Rózsalakodalommal folytatódott, majd utcabál és tűzijáték zárta az ünneplést. A vasárnapi pünkösdi szentmisét követően a Mária kegyhelyhez vonultak ki a hívők Földeákon. A délutáni orgona hangversenyt a Vöröskereszt szervezésében pünkösdi bál követte vasárnap este. Hétfőn azonban az időjárás már nem kedvezett a földáki falunapok résztvevőinek, esővel zárva a programdús három napot.
Pityer Ildikó