//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

 Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
 szerzõi és egyéb jogok a dokumentum szerzõjét/tulajdonosát
 illetik (amennyiben az illetõ fel van tüntetve). Ha a szerzõ
 vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
 és felhasználási jogokról, akkor az õ megkötései felülbírálják
 az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak õ a felelõs azért, hogy
 ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
 nem sérti mások szerzõi jogait. A MEK üzemeltetõi fenntartják
 maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
 terjesztésének lehetõségét illetõen, akkor töröljék azt a MEK
 állományából.

 Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
 terjeszthetõ, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû
 alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
 megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
 felhasználási forma esetében a szerzõ/tulajdonos engedélyét
 kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
 benne kell maradnia.

 A Magyar Elektronikus Könyvtár elsõsorban az oktatási/kutatási
 szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
 szabad terjesztésû elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
 kapcsolatban a MEK-L@huearn.sztaki.hu  e-mail címen lehet
 információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
 Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
 <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

 \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////


         Felhasználói útmutató a HTML-rõl
         --------------------------------

         Készítette: Jakab István (INFO V/1)

           Készült a Veszprémi Egyetem
       Mûszaki Informatika és Automatizálás szakán
               (-1994-).

     Felhasznált irodalom: A Beginner's Guide To HTML
           (NCSA - pubs@ncsa.uiuc.edu)

         E-mail címem: jakabi@almos.vein.hu

      Az utolsó módosítás idõpontja: 1994. 11. 29.A HTML (Hypertext MarkUp Language) a World Wide Web által használt
dokumentum szerkesztõ nyelv. Ezen útmutató segítségével az olvasó
megismerheti a HTML dokumentumok írásának technikáját.


Tartalom:
---------

Bevezetés
---------

Az egyes rövidítések jelentései

WWW
   World Wide Web

SGML
   Standard Generalized Markup Language - Tulajdonképpen ezt
   tekinthetjük a "formázott" szövegek programnyelvének.

DTD
   Document Type Definition - SGML-en alapulo dokumentum
   szerkesztési módszerrel készített implementáció. Egy egyszerû
   példával élve: a Fortran egy program számára olyan, mint az
   SGML egy DTD számára.

HTML
   HyperText Markup Language - a HTML egy SGML DTD. Tehát a HTML
   nem más mint a World Wide Web dokumentumok szerkesztésekor
   használt stíluselemek gyûjteménye.


Mi az, amirõl itt nem esik szó?

Ez az útmutató feltételezi, hogy:

  * olvasója rendelkezik az NCSA Mosaic vagy más WWW kliens
   kezelésének ismereteivel,

  * ismeri a World Wide Web szerverek és kliensek mûködésének elvét

   és

  * elérhetõ számára egy World Wide Web szerver az általa szerkesztett
   HTML dokumentumok támogatására.


HTML dokumentumok készítése
---------------------------

A HTML dokumentumok szöveg formátumban írodnak így tetszõleges
szövegszerkesztõvel elkészíthetõk (pl. Emacs vagy vi Unix alapú
gépeken).

Jó tanács:

Néhány WWW browser kezdetleges HTML editorral dolgozik, ezért célszerû
többel megismerkedni, mielõtt mélyebben belemennénk a HTML részleteibe.

   Egy "mûködõ" dokumentumot a következõ módon tekinthetünk meg
   az NCSA Mosaic (vagy valamilyen más WWW kliens) segítségével.
   Nyissuk meg a dokumentumot az Open Local opció használatával
   a File menün belül. Használjuk a Filters, Directories, és Files
   mezõket a dokumentum lokalizálásához vagy írjuk be az elérési
   útvonalát és nevét a keresett dokumentumnak Name of Local
   Document to Open mezõt használva. Már csak egy OK-t kell nyomni.

   Ha változtatni akarunk dokumentumon, a forrás file-on kell
   elvégezni a módosításokat. Mentsük el és térjünk vissza az
   NCSA Mosaic klienshez és klikkeljünk Reload kapcsolóra. Ekkor
   változtatásainknak megfelõ eredménnyel tér vissza a szerkesztés
   alatt álló dokumentum.


A minimális HTML dokumentum
---------------------------

Nézzünk meg egy egyszerû példát:

____________________________________________________________________

 <TITLE>Ez egy nagyon egyszerû HTML dokumentum</TITLE>

 <H1>Ez egy 1-es méretû fejléc</H1>

 Üdvözöllek a HTML világában.
 Ez egy paragrafus.<P>

 Ez pedig egy másik paragrafus.<P>

____________________________________________________________________


A HTML címkék segítségével magyarázza el a kliensnek, hogy hogyan
jelenítse meg a szöveget. A fenti példa használja

  * a <TITLE> címkét (ehhez tartozik egy lezáró </TITLE> címke is),
   amivel a dokumentum címét tudjuk megadni.

  * a <H1> fejléc címkét (természetesen a lezáró címkével </H1>
   együtt), és

  * a <P> paragrafus vége címkét.

A címkék mindig párban állnak, pl. <H1> és </H1>. A zárócímke
megegyezik a kezdõcímkével egy slash-sel kiegészítve. A példában, a
<H1> címke magyarázza el a kliensnek, hogy kezdjen el egy 1-es szintû
fejlécet formázni, és a </H1> címke jelenti a fejléc végét.

Az egyetlen kivétele a párbaállítasi szabálynak a <P> paragrafus vége
címke. Tehát nincs olyan valami, hogy </P>.

Megjegyzés: a HTML nem érzékeli a kis- és nagybetûk közötti különbséget.
A <title> címke teljesen ekvivalens a <TITLE> vagy a <TiTlE> címkével.

Nem minden címke hajtódik végre az egyes World Wide Web browserek
által. Ilyen esetekben a browser egyszerûen figyelmen kívül hagyja a
problémás címét.


A dokumentum címe
-----------------

Minden HTML dokumentumnak van címe. A cím általában elkülönítve
jelenik meg a dokumentumtól és elsõlegesen a dokumentum azonosításánál
van szerepe in (pl. WAIS-szel történõ keresés). Célszerû több szóból
álló, a dokumentum célját jól definiálló címeket használni.

   Az NCSA Mosaic kliens esetén a Document Title mezõ a kép tetején,
   a menüsor alatt helyezkedik el.

A címet generáló címke (utasítás) <title>. A címet általában a
dokumentum elsõ sorában szokás megadni.


Fejlécek
--------

A HTML-ben hat különbözõ méretû fejléc elõállítására van lehetõség
(1-tõl 6-ig számozva), ahol az 1-es jelenti a legkiemeltebb fejlécet.
A fejlécek nagyobb és/vagy vastagabb betûvel jelenítõdnek meg, mint a
szöveg testének tartalma. Az elsõ fejléc a dokumentumban a következõ
módon címkézendõ: <H1>. A fejléc címke szintaktikája:

 <Hy>A fejléc tartalma</Hy>

ahol y a fejléc szintjét meghatározó szám 1 és 6 között.

Például, a "Fejlécek" fejezet elején található fejléc a következõképpen
áll elõ:

 <H3>Fejlécek</H3>


Paragrafusok
------------

Sok szövegszerkesztõvel ellentétben a szavak ill. mondatok között
kihagyott üres részeket a HTML nem tekinti mérvadónak. A szöveg
tördelése bárhol lehetséges a forrás file-ban, a nagyobb szünetek
egyetlen space-re nyomódnak össze (kivétel a cím <TITLE> mezõ). Az
elõbbi egyszerû példában az elsõ paragrafust így kódoltuk:

 Üdvözöllek a HTML világában.
 Ez az elsõ paragrafus. <P>

A forrás file-ban a két mondat közt sort emeltünk. A Web browser
figyelmen kívül hagyja ezt a soremelést és csak akkor kezd új
paragrafust, amikor eléri a <P> címkét.

Fontos: Minden egyes paragrafust le kell zárni a <P> címkével,
ugyanis a kliens figyelmen kívül hagyja a szövegegységek közötti
szüneteket, üres sorokat a forrás file-ban. A <P> címkék nélkül
a dokumentum egyetlen nagy paragrafussá válna. A HTML teljesen a
címkékre hagyatkozik a szöveg formázásánál. (Az egyetlen kivétel
amikor a szöveg "elõformázott" lásd késõbb.) A következõ példa
ugyanazt az eredményt állítaná elõ mint az elõbb bemutatott:

____________________________________________________________________

 <TITLE>Ez egy nagyon egyszerû HTML dokumentum</TITLE><H1>Ez egy
1-es méretû fejléc</H1>Üdvözöllek a HTML világában. Ez egy
paragrafus.<P>

  Ez pedig egy másik paragrafus.<P>

________________________________________________________________________

Célszerû viszont megtartani HTML file-ok olvashatóságát, a fejléceket
nem árt új sorba írni, a paragrafusokat pedig egy-egy üres sorral
elválasztani.


Láncolás más dokumentumokhoz
----------------------------

A HTML hatékonysága onnan ered, hogy lehetõséget ad a dokumentum
egyes részeinek más részekhez (akár képekhez) történõ láncolására
ill. más dokumentumokkal is kialakítható ez a kapcsolat. A kapcsolódási
területek (szavak, képek) rendszerint - a felhasznált kliens jóvoltából
- kiemelõdnek, jelezve, hogy hypertext elágazási pontok.

   Az NCSA Mosaic kliens esetén a hypertext linkek más színnel és
   aláhúzással jelennek meg (alapértelmezésben).

A HTML egyszerû hypertext-kapcsoló utasítása az A, ami az anchor (horgony)
szóból származik.


Horgonyok elhelyezése a dokumentumban:
--------------------------------------

 1. A horgony definícióját a következõképpen vezetjük be: <A

 2. Meghatározzuk azt a dokumentumot, amire mutatni akarunk:
   href="filename.html" és bezárjuk a nyitócímkét: >

 3. Most következik az a szövegrész, amely a kapcsolódási pont lesz
   az adott dokumentumban (azaz ez lesz a színes és/vagy aláhúzott
   szövegrész)

 4. Végül gépeljük be a lezáró címkét: </A>

Ez egy minta hypertext referencia:

 <a href="pelda.html">Példa</a>

Ez a sor létrehoz egy "Példa" formájában megjelenõ kapcsolódási pontot
a szövegben és egyben egy hyperlinket a pelda.html dokumentumhoz.


Uniform Resource Locator
------------------------

A Uniform Resource Locator (URL) nem más, mint egy hivatkozási forma,
amelyet a WWW dokumentumok esetén külsõ file-okra történõ hivatkozások
során használnak. Az URL segítségével tudjuk megadni az elérendõ
forrás típusát (pl.: gopher, WAIS) és a file elérési útvonalát.

Ez a következõ formában történik:

"séma"://host.domain[:port]/útvonal/filenév

ahol a "séma" a következõk valamelyike:

file
   file a saját rendszereden

ftp
  file egy anonymous ftp szerveren

http
   file egy World Wide Web szerveren

gopher
   file egy Gopher szerveren

WAIS
   file egy WAIS szerveren

A "séma" (scheme) a fentieken kívül lehet news ill. telnet is, de ezek
jóval ritkábban fordulnak elõ.

A port-szám általában elhagyható az URL-bõl.

Ha például dokumentumod valamely pontjából erre az útmutatóra
szeretnél mutatni, a következõket kell beszúrnod dokumentumodba:

 <A HREF="http://spartacus.vein.hu/home/users/jakabi/utmutato.html">
 Felhasználói útmutató HTML-rõl</A>

Ez a sor létrehozza a "Felhasználói útmutató a HTML-rõl" feliratot a
szövegben, és egyben egy hyperlinket, ami elvezet ehhez a dokumentumhoz.


Más dokumentumokban található szövegrészeket meghatározó horgonyok
------------------------------------------------------------------

A horgonyok segítségével lehetõség nyílik a szövegrészek közötti
"szabad" mozgásra. Tegyük fel hogy, az A dokumentumból a B dokumentum
egy meghatározott szakaszára szeretnénk utalni. Elsõ dolgunk megadni a
horgony nevét (named anchor) a B dokumentum kiválasztott szakaszában.
Például, a "Frisshírek" horgony nevet a következõképpen kell megadni a
B dokumentumban:

 Lássuk a nap <A NAME="Frisshírek">híreit !</A>.

Majd, amikor az A dokumentumban létrehozzuk a linket, nemcsak a file
nevét kell megadnunk, hanem a horgony nevét is egy hash markkal ("#'')
elválasztva a filenévtõl:

    Itt a B dokumentum egy meghatározott szakaszára
    <A HREF="documentB.html#Frisshírek">mutatok</A>.

Ezek után, ha az A dokumentum "mutatok" szavára klikkelünk egyenesen
a B dokumentum "híreit !" szövegrészére ugrik a kliens.


Azonos dokumentum szövegrészeit meghatározó horgonyok
-----------------------------------------------------

Technikája gyakorlatilag megegyezik az elõzõ részben tárgyaltakkal,
azzal a különbséggel, hogy a filenév most elhagyható.

Megjegyzés: Az NCSA Mosaic kliens Back kapcsolója nem mûködik
dokumentumon belüli horgonyok esetében mivel a Back itt kizárólag az
elõzõ dokumentumra való visszatérést szolgálja. Így a visszatérésre a
dokumentumon belül csak manuális módon van lehetõségünk a scroll bar
használatával.


További kiemelõ címkék
----------------------

Az eddig tárgyalt eszközök elegendõek egy egyszerûbb HTML dokumentum
elkészítéséhez. A következõkben olyan címkékrõl lesz szó, amelyekkel
listákat lehet létrehozni, karaktereket lehet formázni, stb. Ezen
eszközök birtokában áttekinthetõbb, igényesebb dokumentumok
szerkeszthetõk.

Listák
......

A HTML számozatlan, számozott és leíró listák létrehozását támogatja.
A lista egyes elemei közt nincs szükség paragrafus elkülönítésre.
Ezt a feladatot a listaelemek címkéi látják el.


Számozatlan listák
..................

 1. A lista megnyitó címkéje az <ul>.

 2. A lista egyes pontjait az <li> címkével kell bevezetni, majd
   ezután írhatjuk a listaelemnek szánt szövegrészt. (Ne felejtsük
   el, hogy itt nincs szükség lezáró címkére.)

 3. Végül a listát a lezáró címkével </ul> kell befejeznünk.

Alább egy kételemû listát láthatsz:

 <UL>
 <LI> alma
 <LI> banán
 </UL>

Ez a következõ formában jelenik meg:

  * alma
  * banán

Megjegyzés: A egyes kliensek különbözõ módon jeleníthetik meg a
számozatlan listákat. A menüpontok elkülönítésére különbözõ
szimbólumok használatosak (pl.: telt kör, gondolatjel---).


Számozott listák
................

A számozott listák (rendezett listának ("ordered list") is szokás
nevezni, innen ered a címkében használt rövidítés is) beveztésére az
<ol> címkét használjuk. A listaelemek elé ugyanazt az <li> címkét
kell begépelni, mint a számozatlan listák esetében. Például:

 <OL>
 <LI> narancs
 <LI> õszibarack
 <LI> szõlõ
 </OL>

A fenti forrás eredménye:

 1. narancs
 2. õszibarack
 3. szõlõ


Leíró listák
............

A leíró listában két szerkezeti egység váltogatja egymást:

Az elsõ szerkezeti egység a leírás címe (angol megfelelõje "description
title", innen ered a dt rövidítés a címkében), a második szerkezeti
egység a leírás leírása (angolul "description description", rövidítése
dd). A leírás rendszerint új sorban kezdõdik, mivel a kliens a teljes
sorszélességet a dt mezõ számára foglalja le.

Így néz ki a forrás file-ban egy leíró lista:

 <DL> Gyakori rövidítések
 <DT> JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 <DD> Egyre jobban terjedõ, igen tömör, de információvesztéssel járó
 formátum grafikus állományokhoz.
 <DT> GIF (Graphics Interchange Format)
 <DD> Eredetileg a CompuServe hálózaton használt formátum grafikus
 állományok tömör tárolására, az egyik legelterjedtebb képformátum
 jelenleg.
 </DL>

A fenti leíró lista alkalmazás közben:

Gyakori rövidítések
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
   Egyre jobban terjedõ, igen tömör, de információvesztéssel
   járó formátum grafikus állományokhoz.
GIF (Graphics Interchange Format)
   Eredetileg a CompuServe hálózaton használt formátum grafikus
   állományok tömör tárolására, az egyik legelterjedtebb
   képformátum jelenleg.

A <DT> és <DD> részek tartalmazhatnak több paragrafust (paragrafus
címkékkel szeparálva), listákat vagy más szerkezettel leírt
információt is.


Egymásba ágyazott listák
........................

A listák tetszõleges mélységben egymásba ágyazhatók, vagyis bármely
listaelem lehet egy további lista. Létrehozhatunk akár több paragrafust
is beágyazott listák formájában egyszerû listaelemekhez rendelve.

Ne felejtsük el, hogy a számozatlan listák megjelenése kliensenként
változhat. Elõfordulhat, hogy az egymást követõ szintek elkülönítésére
nincs biztosítva más és más szimbólum (mint például kör vagy négyzet---).

   Az NCSA Mosaic kliens megkülönbözteti az egyes szinteket, a
   második szinten lévõ listaelemek "golyócska" helyett kis
   négyzetet kapnak.

Példa az egymásba ágyazásra:

 <UL>
 <LI> A Föld leghosszabb folyói:
    <UL>
    <LI> Nílus
    <LI> Jangce
    <LI> Amazonas
    </UL>
 <li> A Föld legnagyobb tavai:
    <UL>
    <LI> Kaszpi-tenger
    <LI> Felsõ-tó
    <LI> Viktória-tó
    </UL>
 </UL>

Ez a beágyazott lista az alábbiak szerint jelenik meg:

  * A Föld leghosszabb folyói:
    o Nílus
    o Jangce
    o Amazonas
  * A Föld legnagyobb tavai:
    o Kaszpi-tenger
    o Felsõ-tó
    o Viktória-tó


Elõformázott szöveg
...................

A <pre> címkét elõformázott ("preformatted", innen ered a pre
rövidítés) szövegek írására használjuk, ami azt jelenti, hogy az
így bevezetett szövegrész változatlan formában fog megjelenni, azaz
a kliens nem tördeli a sorokat, a begépelt szünetek, új sor kezdések,
bekezdések stb. a megírt formában jelenítõdnek meg. Mint késõbb látni
fogjuk, programrészletek megjelenítésekor játszik fontos szerepet
ez az eszköz.

Például, tegyük fel, hogy ez olvasható a forrás file-ban:

<PRE>
 #!/bin/csh
 cd $SCR
 cfs get mysrc.f:mycfsdir/mysrc.f
 cfs get myinfile:mycfsdir/myinfile
 fc -02 -o mya.out mysrc.f
 mya.out
 cfs save myoutfile:mycfsdir/myoutfile
 rm *
</PRE>

Így néznek ki a fenti sorok a kliensnél is:

 #!/bin/csh
 cd $SCR
 cfs get mysrc.f:mycfsdir/mysrc.f
 cfs get myinfile:mycfsdir/myinfile
 fc -02 -o mya.out mysrc.f
 mya.out
 cfs save myoutfile:mycfsdir/myoutfile
 rm *

Hypertext referenciák (és más HTML címkék) is használhatók az
elõformázott szövegrészekben.


Idézetek kiemelése
..................

Az idézetek elkülönítésére a szöveg többi részétõl a <blockquote>
címke áll rendelkezésünkre. (Lezáró címkéje: </blockquote>.)

Például:

 <blockquote>
 S e pillanatban, mintha a lába
 elé gurítottak volna valamit,
 hirtelen megállott. Egy kis gyerekalak ugrott elibe a kunyhó
 mellõl. Megtorpant a vörösinges vezér,
 és mögötte megállt, egymásnak lökõdött a harcoló sereg. <P>

 És a kis szõke, vékony csontú, beteg gyerek abban a pillanatban
 ölre kapta a nagy Áts Ferit,
 és rettenetes erõfeszítéssel, amelyhez
 csak a láza, a forró, lüktetõ láza, az önkívülete adta szegény kis
 testének az erõt, a meglepett
 vezért annak rendje és módja szerint a földhöz teremtette.<P>
 </blockquote>

Az eredmény a következõ:

   S e pillanatban, mintha a lába elé gurítottak volna valamit,
   hirtelen megállott. Egy kis gyerekalak ugrott elibe a kunyhó
   mellõl. Megtorpant a vörösinges vezér, és mögötte megállt,
   egymásnak lökõdött a harcoló sereg.

   És a kis szõke, vékony csontú, beteg gyerek abban a pillanatban
   ölre kapta a nagy Áts Ferit, és rettenetes erõfeszítéssel,
   amelyhez csak a láza, a forró, lüktetõ láza, az önkívülete
   adta szegény kis testének az erõt, a meglepett vezért annak
   rendje és módja szerint a földhöz teremtette.


Címek
.....

Az <address> címkét a HTML dokumentumokban a file szerzõjének
megnevezésére használják és egyúttal így lehet lehetõséget biztosítani
a szerzõvel való kapcsolatteremtésre. (Pl.: megadható egy email cím
is). Rendszerint ez az utolsó tétel a dokumentumban.

Például, ezen útmutató utolsó bekezdése:

 <address>
 Felhasználói útmutató a HTML-rõl / WWW / www@spartacus.vein.hu
 </address>

Az eredmény:

Felhasználói útmutató a HTML-rõl / WWW / www@spartacus.vein.hu


Karaktertípusok
...............

Egyes szavak vagy akár egész mondatok begépelésekor lehetõségünk van
ezek megjelenítési stílusának, típusának megadására. Logikai típusról
akkor beszélünk, ha azt a kliens definiálja.

Nézzünk egy példát: A <cite> típust a kliens az italic típussal
azonosíthatja. Minden egyes esetben, amikor a kliens a <cite> címkével
találkozik automatikusan italic formában jeleníti meg a szöveget.

A fizikai típusokat a felhasználó határozza meg. Ilyen típusok
esetén a kliens feladata kizárólag a megjelenítés (hiszen ezek elõre
rögzített típusok). Például: Az <i> címke tájékoztatja a klienst
arról, hogy a szöveget italic típussal kell megjelenítenie.

HTML dokumentumainkban célszerû minden lehetséges helyen logikai
típust használni. A jövõbeli alkalmazások ugyanis lehet, hogy
egyáltalán nem fognak fizikai típusokat használni.

  * Italic
    o <i>szöveg</i>: a szöveget dõlt betûkkel írja.
    o <em>szöveg</em>: szintén dõlt betûket használ hangsúlyozásra.
    o <cite>szöveg</cite>: nevek, könyvek, kézikönyvek vagy ezek
     részleteinek idézésekor használatos.
    o <var>szöveg</var>: változókat jelölhetünk ezzel a típussal.

  * Bold
    o <b>szöveg</b>: megvastagítja a szöveget.
    o <strong>szöveg</strong> szintén a kihangsúlyozás célját
     szolgálja.

  * Fix szélességû betûk
    o <tt>szöveg</tt>: a szöveget állandó szélességû betûkkel írja.
    o <code>szöveg</code>: gyakorlatilag azonos az elõzõvel.
    o <samp>szöveg</samp>: mintapéldák megjelenítési típusa.
    o <kbd>szöveg</kbd>: ezzel célszerû a keyboard egyes billentyûire
     utalni.

  * Egyéb
   (a következõ speciális típus még nem mûködik az NCSA Mosaicban)
    o <dfn>szöveg</dfn>: italic formában jeleníti meg a definíció
     szövegét.


Speciális karakterek
....................

HTML dokumentumok szerkesztésekor három karakter tekintendõ speciálisnak
(az ASCII vagy ISO 8859 karakter készleten belül).

A szóbanforgó karakterek a következõk:

  * a bal oldali "háromszög" zárójel (<),
  * a jobb oldali "háromszög" zárójel (>)
  * az "és" jel (&).

A probléma ezekkel a karakterekkel az, hogy nem gépelhetõk be egyszerûen
a dokumentum írásakor.

A háromszög zárójeleket a HTML címkék elõállításakor használjuk
(mint már láttuk), míg az "&" jelet ezen ill. más karakterek elrejtõ
eszközeként alkalmazzuk:

  * &lt;  ez a karakterkombináció a baloldali háromszög zárójel
      ( < ) ún. elrejtõ sorozata (escape sequence).

  * &gt;  ez a jobboldali háromszög zárójel ( > ) elrejtõ sorozata.

  * &amp; végül ez az & elrejtõ sorozata.

Ne felejtsük el, hogy az "elrejtõ sorozat" egy olyan karakterfüzér,
amely egyetlen karaktert jelenít meg. A füzért pontosvesszõvel kell
lezárni. A konverziót a kliens hajtja végre, amikor a dokumentumhoz
hozzárendeli a végsõ megjelenítési formáját.

További elrejtõ sorozatok is léteznek, de ezek feladata már nem a
z adott karakter elrejtése a HTML fordító elõl, hanem a 8-bites
karakterkészletek támogatása (ISO 8859-1). Például:

  * &ouml;  ez a "segéd" sorozat állítja elõ a kis o-ból a kis ö-t.
  * &uuml;  így lesz a kis u-ból a kis ü.
  * &Egrave; végül ez a segéd sorozat szükséges a nagy E-bõl a
        nagy È elõállításához.


Belsõ képek
-----------

Az NCSA Mosaic révén lehetõségünk nyílik X Bitmap (XBM) vagy GIF
formátumu képek beépítésére. Minden egyes felhasznált kép növeli a
dokumentum feldolgozási idejét és nyilván lelassítja a megjelenítési
folyamatot is. Ugyanazon kép többszöri felhasználása viszont nem
jelent számottevõen nagyobb teljesítmény-visszaesést (szemben a kép
egyszeri beépítésével).

Egy kép beépítése a következõképpen történhet:

    <IMG SRC="S_PARROT.GIF">

Alapértelmezésben a kép mellé szánt szövegrész a kép alsó része
mellett jelenik meg.

Ha az align=top paramétert is használjuk, akkor a kliens a megfelelõ
szövegrészt a kép felsõ része mellett fogja elhelyezni.

Így a teljes "kép beépítõ" címke a kép felsõ részéhez történõ
hozzárendeléssel:

  <IMG ALIGN=top SRC="S_PARROT.GIF">

Ha nagyobb képrõl van szó (a képernyõ jelentõs részét kitöltõ képek
esetén), célszerû elhelyezni egy "paragrafus vége" (<p>) címkét a
beépítõ sor elõtt. Majd ezt a sort is zárjuk le egy "paragrafus vége"
címkével. (Van egy másik lehetõség is: külön ablak megnyitása a kép
számára - errõl a "Külsõ képek" tárgyalásakor lesz szó.)


Külsõ képek
-----------

Lehetõség van külsõ képek mint önálló dokumentumok aktiválására is.
A felhasználó egyszerûen ráklikkel a megfelelõ hyperlinkre (ami
lehet egy szó vagy akár a betöltendõ kép egy belsõ képként beépített,
kicsinyített mása) és a kép egy külsõ viewer segítségével betöltõdik.
Az ilyen külsõ képek azért lehetnek hasznosak, mert nem jelentenek a
fõdokumentum feldolgozásakor idõtöbbletet (feltéve, hogy a hyperlink
szöveg). A belsõ, kicsinyített másolatokkal sincs komolyabb gond,
használhatjuk õket hyperlinkként, hiszen egy bélyeg nagyságú belsõ
kép feldolgozási ideje elhanyagolható nagyobb testvérének ezen
paraméteréhez képest.

Egy külsõ kép meghívásának technikája a következõ:

  <A HREF="PARROT.JPG">hyperlink</A>

Az alkalmazható képformátumok: GIF, TIFF, JPEG, RGB vagy HDF.


Problémák
---------

  * Míg bizonyos HTML szerkezetek egymásba ágyazhatók (pl.: egy
   fejlécet akár horgonyként is megjelölhetünk), addig a legtöbb
   esetben az eddig ismertetett struktúrák nem lapolhatják át
   egymást.

   Például a következõ HTML szerkezet érvénytelen:

     <h1>Ez a HTML struktúra <a name="hoppá"> érvénytelen.
       </h1></a>

   Mivel a jelenleg használt HTML elemzõk egy nem elhanyagolható
   hányada nincs kellõ alapossággal felkészítve a tiltott
   szerkezetek lekezelésére, ezért ajánlott kerülni az átlapolt
   struktúrákat.

  * Az NCSA Mosaicban ha az <img> címkével egy olyan képet kérünk,
   ami nem létezik vagy nem érhetõ el a megadott útvonalon ill.
   szerveren, akkor a kliens a problémás képet az NCSA logoval
   helyettesíti.

   Például, az <IMG SRC="NemLétezik.gif"> sor begépelése (ahol a
   "NemLétezik.gif" egy nem létezõ file) egy hiba logo megjelenését
   váltja ki a képnek szánt helyen.

   Ha ilyen probléma adódna, elsõnként ellenõrizzük, hogy a kért kép
   tényleg létezik-e, és ha nem itt van a hiba, akkor nézzük meg,
   hogy a hyperlink hivatkozási területe helyesen van-e kitöltve.


Egy hosszabb példa
------------------

A leírtak összegzéseképpen már csak egy hosszabb HTML példát szeretnék
közzétenni:

________________________________________________________________________

 <TITLE> Egy hosszabb példa </TITLE>
 <H1> Egy hosszabb példa </H1>

 Ez egy nagyon egyszerû HTML dokumentum, aminek ez az elsõ
 paragrafusa. <P>

 Ez a második paragrafus, ami az ismertetett szerkesztõ eszközök közül
 mutat be néhányat. Ez egy szó <I>italic</I> stílusban.
 Ez pedig egy <B>bold</B>-dal kiemelt szó.
 Lássunk egy képet az unalmas sorok között: <IMG SRC="S_T2.GIF">.
 <P>

 A harmadik paragrafus az utalásokra mutat példát.
 Nézzünk meg egy <A HREF="utalas.html">szóra</A> épülõ hypertext
 kapcsolódási pontot, ami az utalas.html file-t indítja el. <P>

 <H2> Ez egy kettes méretü fejléc </H2>

 A következõ szakasz fix szélességü karakterekbõl fog felépülni: <P>

 <PRE>
      10 REM VÉGTELEN CIKLUS
      20 GOTO 10
 </PRE>

 Ez egy kételemü, számozatlan lista: <P>

 <UL>
 <LI> szamóca
 <LI> szeder
 </UL>

 --- és itt a vége ennek a tanulságos példának. <P>

 <address> jakab@spartacus.vein.hu </address>

________________________________________________________________________