Féja Géza: Vásárhelykutas

 
 

   Hódmezővásárhely tanyavilágának  Kutas a központja, az orosházi határ tőszomszédságában, Kutasnak a Gregus(s)- birtok a csodája s legkülönb eredménye. Idősb Gregus(s) Máté majdnem félszázaddal megelőzte korát., az alföldi homokon megalapította a gyümölcsös parasztbirtokot.  Tizenhat hold kopasz, pusztai földet, legelőparcellát örökölt negyven esztendeje. Ballang, királydinnye, pitypang és búzavirág termett rajta. Egy malmot és három tanyát épített azóta, egyik itt fekszik az állomás közelében , s fia, az ifjabb Máté vezeti. 47 hold földje van a tanyának, tíz hold belőle dróttal kerített epreserdő, baromfit tenyésztenek benne. Az eper egész nyáron keresztül táplálja a nemesített parlagi fehér baromfit. A gazda arra is gondolt, hogy egységes baromfit tenyésszenek az egész környéken, s 20 tojást adott bárkinek, aki hajlandó volt ennek fejében három darab jércét visszaszolgáltatni. A terület többi része, 37 hold, végig gyümölcsös. Őszibarackerdő, almaerdő, gyönyörű jeruzsálemi szilvák, cseresznye, nemesített meggy. 60 000 darab facsemetéje van. 40 000 darab eladásra kész. Negyvenöt fajta rózsájuk is van, kétezer anyatővel. A gazdasági udvaron szeszfőzdét rendeztek be, a birtok és a szeszfőzde évente átlag háromezer pengő adójövedelmet ád az államnak, s a községnek. Két munkáscsaládnak ad egész évi kenyeret, ezenkívül 18- 20 napszámost foglalkoztat ez a kisbirtok 100- 100 napon keresztül.
   Idősb Gregus(s) Máténak négy gyermeke s tizenegy unokája van. A népes család szelleme, lelkivilága merőben különbözik a tanyai gazdáktól. Jártam érettségizett, sőt: egyetemről visszaszakadt gazdáknál, ám a csupán elemi iskolát végzett gyümölcskertészek lelkivilága mélyebb, tisztultabb, kultúrájuk komolyabb, gyökeresebb, mert a magyar agrárlélek, agráréletforma alakult át bennük. Ezeket az embereket növények, virágok, s gyümölcsfák nevelték. Szelídség, finomság és bizonyos átszellemültség honol házukban s a családi életnek egészen különös melegsége.
   A Gregus(s)- tanya nevelőmunkája fölbecsülhetetlen. Némelyik napon öt- hat szekér fordul be a tanyára tanulni vágyó parasztokkal.
   Ez a kis gyümölcserdő minden iskolával felér. Kutas amúgy is éppen olyan tanyai kultúrvidék, mint Orosháza tanyavilága." (Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi pusztán, Békéscsaba, 1975. 137.old.)

Vissza