1896-tól a 17. életévüket betöltött ifjak mezőgazdasági szakképzésben is részesülhettek a Vásárhelyen akkor megnyíló alsófokú földműves iskolában.  Az intézmény célkitűzése az volt, hogy a "vidék kisebb birtokainak tulajdonosai az ilyen birtokoknak okszerű kezelésére megtaníttassanak".
Az elméleti tantárgyak között a "magyar nyelvtan"-on , "helyesírás"-on és számtanon túl szerepelt még a szakképzéshez elengedhetetlenül szükséges "földrajz", "természettudományi
alapismeretek", "növénytermesztéstan", "állattan és egészségtan", "kisgazdaság tervezése, kezelése", "elszámolás", "kárbecslés", "kertészet és szőlőműveléstan", "gazdasági építkezések ismertetése". Ezek gyakorlati alkalmazására a tangazdaságban, a Kutasi úton nyílott lehetőség. (Hódmezővásárhely története II/2. Hódmezővásárhely, 1993. 758.old.)

Vissza