[1] dr. Tóth Ilona: "Szögény asszony". 1980. Iskolai könyvtár

[2] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánylíceum 1930-31. tanévi értesítõje. 1931. 4-5.p. Iskolai irattár

[3] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánylíceum 1930-31. tanévi értesítõje. 1931. 6-7.p. Iskolai irattár.

[4] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánylíceum értesítõje az 1932-33. iskolai tanévrõl. III. évfolyam. 1933. 12.p. Iskolai irattár.

[5] Hódmezõvásárhelyi Református Leányliceum értesítõje az 1934-35. iskolai évrõl. V. évfolyam. 1934. 23-28.p. Iskolai irattár.

[6] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium értesítõje az 1937-38. iskolai évrõl VIII. évfolyam 1938. 20.p. Iskolai irattár

[7] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium értesítõje az 1937-38. iskolai évrõl VIII. évfolyam 1938. 30-34.p. Iskolai irattár

[8]A Hódmezõvásárhelyi Református Leányliceum (I-III. osztálya leánygimná-zium) értesítõje az 1936-37. iskolai évrõl VII. évfolyam 1937. 16.p. Iskolai irattár

[9]A Hódmezõvásárhelyi Református Leányliceum értesítõje az 1933-34. iskolai évrõl IV. évfolyam 1934. 17-18.p. Iskolai irattár

[10]A Hódmezõvásárhelyi Református Leányliceum értesítõje az 1932-33. iskolai évrõl III. évfolyam 1933. 18-19.p. Iskolai irattár

[11]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve 1938-39. 1939. 5.p. Iskolai irattár.

[12]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve 1939-40. 12.p. Iskolai irattár.

[13]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az
1941-42. tanévrõl. 6.p. Iskolai irattár.

[14]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az
1942-43. tanévrõl. 4.p. Iskolai irattár.

[15] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az
1943-44. tanévrõl. 3.p. Iskolai irattár.

[16] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az 1945-46. iskolai évrõl. 1.p. Iskolai irattár.

[17] A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az 1946-47. iskolai évrõl. 1-2.p. Iskolai irattár.

[18]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az 1946-47. iskolai évrõl. 7.p. Iskolai irattár.

[19] Németh lászló: A kísérletezõ ember. Tanulmányok. Magvetõ és Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1973. 13.p.

[20]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az 1947-48. iskolai évrõl. 7.p. Iskolai irattár.

[21] Németh lászló: Utolsó széttekintés. Drága jó nyolcadik (Regénytöredék). Magvetõ és Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1980. 591-600.p.

[22] Jegyzõkönyv. A Hódmezõvásárhelyi Állami Leánygimnázium iratai 1946-1947. XXVI..51. 56/1946-47. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Város Levéltára

[23] Németh László élete levelekben 1914-1948. Magvetõ és Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1993. 704-705.p.

[24]A Hódmezõvásárhelyi Református Leánygimnázium évkönyve az 1948-49. iskolai évrõl. 3.p. Iskolai irattár.

[25]Jegyzõkönyv. 10-18/1959. A Hódmezõvásárhelyi Állami Leánygimnázium iratai. XXVI.53. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[26]Jegyzõkönyv. 10-22/1961. A Hódmezõvásárhelyi Állami Leánygimnázium iratai. XXVI.53. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[27]Jegyzõkönyvek a Kossuth Zsuzsanna Általános Leánygimnáziumban végzett szakfelügyelõi látogatásokról. XXVI.53. 10-14, 15, 16, 17, 18, 20, 23/1958. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Város Levéltára

[28]A Hódmezõvásárhelyi Divat Kötöttárugyár száz éve 1889-1989. Szerkesztették: Kruzslicz István, Szigeti János. Gutenberg Kiadó és Nyomda. 1989. 52.p.

[29] A Hódmezõvásárhelyi Mezõgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat életébõl. Vállalat ismertetõ kiadvány. Egyetemi Nyomda, Bp. 1973.

[30] A METRIPOND Mérleggyár 25 éve. Jubileumi gyári kiadvány. Szerkesztette: Kuti Pál. Petõfi Nyomda, Kecskemét. 1976.

[31]Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére. Tankönyvkiadó, 1960.

[32] 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszerérõl. Mûvelõdési Közlöny V. évf., 22.sz. 1961. november 15. [33]Az oktatás fejlõdése az 1950/70-es években. Tanulmány az életszín-vonalbizottság elemzési tervének 9. pontjához. Budapest, 1968. OPK Sokszorosító üzem.

[34] Ilku Pál: Népünk általános és szakmai mûveltségének emeléséért. Beszámoló az Országgyûlés 1965. november 11-13.-i ülésén. Köznevelés XXI. évf. 23.sz. 1965. december 3.

[35]Jegyzõkönyv. 539/1947/48. A Hódmezõvásárhelyi Állami Leánygim-názium iratai. XXVI.50. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[36]Jegyzõkönyv. 4-28/1966. XXVI.53.8. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[37]Vizsgálati jegyzõkönyv. 177/1968. XXVI.53.10. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[38]Jegyzõkönyv. 71/1970. XXVI.53.12. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[39]Feljegyzés. 1970. április 15. XXVI.53.12. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[40] Vendégh Sándor: Általános képzés és szakosodás Tankönyvkiadó, 1973

[41]Jelentés. 1972. április 28. XXVI.53.14. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[42]Jegyzõkönyv. 1977. szept. 2. XXVI.53.20. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[43] 1979. jan. 3.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[44] 1979. szept. 1.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[45] 1980. június 28.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[46] 1981. augusztus 30.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[47] Beszámoló a hódmezõvásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola átfogó látogatásának tapasztalatairól. 1982. Iskolai irattár.

[48] 1983. február 11.-i és június 28.-i tantestületi értekezletek jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[49] A mûvelõdésügyi miniszter 16/1984. (IX.12) MM rendelete a mûszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésrõl. Mûvelõdési közlöny.

[50]1984. június 29.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[51]Beszámoló a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola tevékenységérõl. 105/3-9/86. Iskolai irattár.

[52]1987. február 6.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[53] 1988. augusztus 30.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[54] Jegyzõkönyv. 177/3-16/90. Iskolai irattár

[55]1989. szeptember 1.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[56] 1990. február 9.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[57]Határozat. 310/7-60/91. Iskolai irattár

[58] Határozat. Beruházási program jóváhagyása. 327/7-60/91. Iskolai irattár

[59] Szerzõdés. 4302/1991. Iskolai irattár

[60] 1988. évi XXIII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról. Szakképzési jogszabályok gyûjteménye. Építési Tájékoztatási Központ Kft. Bp. 1994. 68-71.p.

[61]1993. augusztus 29.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[62] 1991. február 15.-i tantestületi értekezlet jegyzõkönyve. Iskolai irattár.

[63] Pályázati határidõ és háttéranyag megküldése. 1991. január 23. 16/4-1/91. Iskolai irattár

[64] ISZP pályázat. 1991.május 10. 16/4-1/91 Iskolai irattár.

[65]Elõterjesztés oktatási profil bõvítésére. 303/4-36/a/91. Iskolai irattár.

[66] Az 1991/92 - 1994/95. évi osztálynaplók adatai. Iskolai irattár.

[67]Szakfelügyelõi jelentés. 58/1975. XXXVI.53.17. Csongrád megyei Levéltár Hódmezõvásárhelyi Levéltára.

[68] Jegyzõkönyv 1994. augusztus 31, Iskolai irattár

[69]Szûcs Pál: Félidõn túl - az ifjúsági szakképzési világbanki program. Szakoktatás 93/7-8.szám

[70] Az 1995. február 27.-én megtartott felvételi vizsga eredményei. Iskolai irattár

[71]Benedek András: Az iskolarendszerû szakképzés tervezésének alapkérdései. Hogyan tovább? Átképzés: szükséges és lehetséges. Szakoktatás 93/6.szám.