B.1 A projekt összefoglalása

 

A projekt célja az európai főzési hagyományok újrafelfedezése és megőrzése, valamint a tanulás lehetőségeinek feltárása; a generációk-közötti illetve a kulturális kohézió megvalósítása.

Manapság az emberek kíváncsiak a főzésre és az egészséges étkezésre, aktívan részt vesznek a hagyományos helyi ételek receptjeinek gyűjtésében és támogatják a környezetbarát életmódot. Azonban az ehhez kapcsolódó ismeretek és képességek elértéktelenedtek, és kiveszőfélben vannak.

A hagyományos életmód, különösen a vidéki közösségekben, magába foglalta az alapanyagok termesztését, az étel előkészítését és főzését, de ugyanakkor mindazokat a tevékenységeket és ünnepeket is, amelyek az évszakokhoz, a termékekhez és a társasági élethez is kapcsolódtak. Ezek a tevékenységek biztosították az adott közösség kultúrájának folytonosságát, segítették az identitás kialakítását és erősítették a közösség, a hely és a hagyományok hitelességét, eredetiségét. A hagyományos konyhát befolyásolta az, hogy az adott helyen mi terem, milyen állatok és növények találhatók, milyen készségekben ügyesebbek a helyiek, illetve milyen erőforrásokkal, eszközökkel rendelkeznek. Ez alapvető fontossággal bír a környezetbarát fejlesztésben akár helyi, akár regionális, vagy akár globális szinten.

A fiatalok egyre inkább elveszítik ezeket a készségeket, és azt a képességet, hogy a környezetükkel harmóniában hasznosítsák a hagyományos erőforrásokat, és így nem lesznek képesek beilleszkedni a hagyományokon nyugvó világba.  Nem áll módukban az, hogy egy másfajta életet valósítsanak meg maguknak ebben a globalizálódó világban.

Az idősebbek és a parasztasszonyok egyre jobban elszigetelődnek a mai rohanó, mindent készen elénk rakó világunkban. Úgy tűnik, hogy senki sem kíváncsi azokra a képességekre és emlékekre, amelyek a birtokukban vannak, de ők maguk sem gondolkodnak elvont módszerekben, amelyek segítségével könnyen át lehetne adni az ismereteket írott formában is. Ez az elszigetelődés társadalmi, egészségügyi és gazdasági problémákat is okozhat.

Ez a projekt a nagyobb integrációt és tanulást fogja lehetővé tenni azért, hogy a fiatalabbak –miközben az idősebb asszonyokkal együtt dolgoznak- megtanuljanak főzni, és cserébe segítenek abban, hogy az ételkészítés, a főzés részletei és az ünnepek feljegyzésre kerüljenek. Az idősebbeket bevonják a társadalmi életbe, és erősítik az önbizalmukat képességeik elismerésével. Mindkét csoport új tevékenységeket fog elvégezni, és ez erősíteni fogja a társadalmi-kulturális, valamint a gazdasági életet a falvakban, új jövőbeli lehetőségeket teremtve. A két korcsoport között erősödik a kapcsolat, amely biztosítja a közösségi összetartozást.

Mindkét célcsoport tanulmányozni fogja a modern kommunikációs formákat (keverve a hagyományosabb tevékenységekkel), így tágul a horizontjuk, és új ötleteket kaphatnak saját személyes életükre nézve is.

A receptgyűjtést kreatív megközelítésbe helyeztük, ezért létre fogunk hozni egy interaktív weboldalt, ahová az összes résztvevő felhelyezheti történeteit, receptjeit és élményeit. Ily módon ki tudjuk aknázni a társadalmi és informális tanulás lehetőségeit a modern kommunikációs technológiák segítségével.

 

C.1.2. A partnerségben résztvevő szervezetek leírása

 

  1. résztvevő:

Machm it.org e.V (http://www.machm-it.org) non-profit szervezet, amely az innovatív tanulás, tanítás és kommunikációs módszerek kifejlesztésére és támogatására jött létre. A szervezet egy nemzetek-közötti online közösségként jött létre, könnyű hozzáférést biztosít az oktatás kérdéseihez a felhasználó szükségleteitől függően. A szervezet nemzeti projektekben is részt vesz, célja az ismeretek, tapasztalatok átadása integrált módon, a generációkon és a különböző kulturális háttereken átívelve. A machm-it.org a weboldal tervezéséhez, és a modern kommunikációs eszközök használatára felkészítő tréningek levezetéséhez fog hozzájárulni.

 

  1. résztvevő:

A Wales Bangor Egyetem olyan felsőoktatási intézmény, amely kutatási, tanítási és tanácsadói tevékenységeket folytat számos témakörben. Ezek között szerepel a közösségfejlesztés, a vidék menedzselése, környezeti tervezés és menedzsment, turizmus, szabadidős tevékenységek, környezetbarát fejlesztések, parasztasszonyok tanulása és tanítása. Jelenleg is több projekten dolgoznak.

 

  1. résztvevő:

 

A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola elődjét még 1896-ban alapították, mezőgazdasági munkások iskolájaként. 1994-től, amikor a jelenlegi iskolát alapították, a tanulók általános mezőgazdasági ismereteket szereznek. 22 tanár tanít és 210 diák tanul ebben az iskolában. Az iskolát 15-20 éves diákok látogatják, ami azt jelenti, hogy négy évig tanulnak itt. Ez alatt a négy év alatt tanulnak humán és reál tárgyakat, nyelveket és általános mezőgazdasági ismereteket a különböző gazdasági órákon (pl. állattartás, és –tenyésztés, növénytermesztés, mérnöki és technológiai tanulmányok, vállalkozói ismeretek és gyakorlat).

 

  1. résztvevő:

A „Les Méditerranéennes” egy széleskörű európai hálózaton belül tevékenykedik, amelynek francia, belga, olasz és román partnerei vannak. Összes partnerünk kapcsolódik a társadalmi, kulturális, oktatási és képzési munkához. Tág közönséget érünk el, főleg nőket és fiatalokat a Földközi-tenger térségében. Kiemelnénk, hogy már végigvittünk néhány projektet olyan fiatalokkal és nőkkel, akiknek bevándorló gyökereik vannak. A „Les Méditerranéennes” szervezet a mediterrán nőkért harcol kulturális, gazdasági és társadalmi területeken. A szervezet akcióival a kölcsönös ismeretek gazdagítását, a gondolatok cseréjét és más kultúrák megértését célozza meg, a nők státuszának fejlesztésével egyetemben.

 

  1. résztvevő:

Az IN LOCO egy non-profit szervezet, ami Serra do Caldeirao mezőgazdasági vidékén dolgozik. Az In Loco támogatja a helyi fejlesztéseket, amelyek a kulturális és anyagi feltételek gyarapodását, az emberi és a természeti erőforrások használatát tűzték ki célul, a helyi népesség és más szervezetek partnerségének bevonásával. Munkánk a következő projektekhez kapcsolódik (hogy csak néhány példát említsünk): a hagyományos ismeretek feltárása; a hagyományos helyi termékek támogatása és eladása (vásárok, előadások, brosúrák, könyvek…); pedagógiai eszközökkel történő képzés.

 

  1. résztvevő:

A „Swedish Martha Association” Finnországban egy nem politikai, nem kormányzati szervezet, amely felnőttképzéssel foglalkozik, valamint tanácsadói szolgálatot is működtet az otthon, a család és a társadalom problémáihoz kapcsolódva.

A „Martha Association”-t 1899-ben alapították. A szervezet célja a városokban és a vidéken élő nők felvilágosítása és tanítása volt. Ma a „Marthaförbundet” (The Swedish Martha Association) kb. 1100 taggal rendelkezik. 12 körzetbe tömörül, és kb. 450 helyi szervezete és klubja van. A tagok Finnország svédül beszélő területeiről érkező nők minden korosztályból. A szervezet célja az oktatás és a szolgáltatások kiterjesztése a következő területeken: Otthoni ételek és táplálkozás, ökológiai fogyasztás és környezeti kontroll, családi gazdálkodás és hitelmenedzselés, nemzetközi együttműködés.

A háztartási területen a fő cél az egészséges ételek, a bogyók, a gombák és más otthoni termékek használatának tanítása, míg a gazdasági aspektus az ökológiai fogyasztásra, a szemét kezelésére és a finn természet védelmére koncentrál. Az otthoni gazdálkodással kapcsolatban az alapgondolat a fiatal családok fogyasztási szokásainak megváltoztatása és környezettudatos tanácsok adása. Életminőség, jólét és környezetbarát fejlődés: ezek tevékenységeink kulcsszavai. A „Marthaförbundet” hatással van a döntéshozókra és a hatóságokra, egyfajta csatornaként működik a hatóságok és a hétköznapi emberek között.

 

  1. résztvevő:

A „Cooperativa Cramars” a felnőttképzés területén dolgozik helyi szinten. Fő tevékenységei: képzési tanfolyamok kivitelezése, társadalmi-gazdasági kutatások, a marginális közösségek fejlesztése, valamint egyenlő esélyekhez kapcsolódó projektek támogatása. A „Cramars”-t Friuli Venezia Giulia tartomány akkreditálta arra, hogy ipari tanulóknak tanfolyamokat szervezzen (kötelező a tartományban). A „Cramars” a következő területekre specializálódott: vendéglátás, bár és éttermi szolgáltatások. A „Cramars” több euópai projektbe is bekapcsolódott, ezek fő területei: Egyenlő esélyek, Társadalmi párbeszéd, Foglalkoztatás, Számítástechnika, Helyi fejlesztés és Üzleti ismeretek. Az európai projektek közül a „Cramars a Leonardo program következő kísérleti projektjében is részt vett: „Tanulás a sikerből” (Learning from Success), amely az induktív módszereken alapuló képzés gyakorlati eszközeit dolgozta ki. 2002-től az egyik „Cramars” munkatársa helyi fejlesztési közvetítő.

 

  1. résztvevő:

A „West Offaly Partnership” egy közösség által vezetett partnerség, amely magába foglalja a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő állami irodákat, de a helyi vállalkozókat is. Speciális célcsoporttal dolgozunk a „Helyi Fejlődés a Társadalmi Inklúzióért Program”-on belül (Local Development Social Inclusion Programme) közép-Írország mezőgazdasági vidékein: így veszélyeztetett fiatalokkal, munkanélküliekkel, azokkal, akiket a munkanélküliség fenyeget, kisbirtokkal rendelkező családokkal, alacsony iskolázottságú emberekkel, hátrányos helyzetű nőkkel és hátrányos helyzetben élő vidéki közösségekkel. Munkánkban a társadalmi inklúziót szeretnénk elősegíteni, hiszen ezek a vidéki közösségek azért küzdenek, hogy legyőzzék a gazdasági és társadalmi hátrányukat, és olyan közösséggé váljanak, amely képes olyan stratégiai tervek kialakítására és végrehajtására, amelyek segítségével irányítani tudják jövőjüket. Három speciális tervet szeretnénk végrehajtani – a közösség fejlesztése, munkanélkülieket segítő szolgáltatások, és Közösségen alapuló Kezdeményezés a Fiatalokért (Community based Youth Initiatives). Ez különböző akciókat foglal magába - Aktív nyugdíjas hálózat, álláskereső klubok, Kezdd a Saját Vállalkozásod-program (Start Your Business), közösségi foglalkoztatási programok, fiatalok kezdeményezései, iskolán kívüli programok, amelyek kiegészítik az oktatási rendszert, személyes fejlesztések és képzési programok különösen a mezőgazdaságban dolgozó nők számára, kisebb földekkel rendelkezők számára szolgáltatások; valamint képzési és oktatási programok az összes célcsoport számára.

 

C.1.3. Hogyan alakult ki a partnerség?

A partnerséget két partner alakította ki, akik már a G1 projekt előkészítésén is együtt dolgoztak. Mindegyik partner olyan további partnerekkel vette fel a kapcsolatot, akikkel már korábban is együttműködött (EU-s és nem-EU-s) projektekben. A partnerek közösen dolgozták ki a jelentkezési lapot. Ennek érdekében online találkozókat tartottunk, és felhasználtunk egyéb internetes eszközöket is.

 

C.1.4. A projekten belül mi lesz a feladata a koordináló szervezetnek, és mi a többi résztvevő szervezetnek?

 

Machm-it.org koordinálja a munkát, és részt vesz a weboldal fejlesztésében, valamint a modern kommunikációs eszközök felhasználását célzó tréning szervezésében.

 

A többi partner a saját célcsoportjával dolgozik, részt vesz a találkozókon, a beszámolókon és az értékelésekben.

 

A Wales-i Egyetem (University of Wales) a célcsoportjával együtt feltárja, és feljegyzi azt a hagyományos gyakorlatot és ismeretet, amely észak-nyugat-Wales ételeihez kapcsolódik. Kidolgozza a megfelelő módszereket, és képzési eljárásokat, amelyekkel összehozza a célcsoportot; dolgozik azért, hogy a célcsoport integrációját biztosítsa; feltérképezi a helyi mechanizmusoknak azt a folyamatát, amely támogatja a projekt folytonosságát.

 

A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola történeteket gyűjt a hagyományos életről és főzésről, a helyes ételkészítésről és főzésről tanít, hozzájárul a főzéshez a záró találkozón.

 

Les Méditerranéennes: ahogy kértünk, részvételünk a következő prezentációra összpontosul: „A beduinok konyhaművészete”. Ezenkívül publikáljuk azokat a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, amelyeket a partnerek mutatnak be.

 

Az IN LOCO Serra do Caldeirao hagyományos gyakorlatát és ismereteit tárja fel a csoportjával. Helyi és nemzetközi találkozókat és látogatásokat fogunk szervezni.

 

Finlands svenska Marthaförbunds a Wales-i Egyetemhez hasonlóan fog hozzájárulni a projekthez. Csoportunkkal Finnország svédül beszélő területeinek főzési hagyományait fogjuk kutatni, gyakorolni és feljegyezni. Olyan módszereket és képzéseket fogunk kidolgozni, amelyek segítségével közelebb hozzuk a célcsoport tagjait egymáshoz, és a célcsoport integrációját biztosítani tudjuk.

 

A Cooperativa Cramars Friuli Venezia Giulia hegyvidéki területeinek főzési hagyományait fogjuk kutatni, a hagyományos gyakorlatot feljegyezni, a recepteket megőrizni a helyi célcsoport segítségével. Ily módon az ételkészítési hagyományokat a helyi, és a partnerközönség figyelmébe tudjuk ajánlani. Szervezünk helyi gasztronómiai fesztiválokat és vásárokat, amelyek segítenek térségünk hagyományainak megőrzésében, ezenkívül biztosítják a készségek átadását mind helyi, mind pedig nemzetközi szinten. Az eredményeket, tapasztalatokat a csoport weboldalán rögzítjük.

 

A West Offaly Partnership a helyi célcsoport közreműködésével a vidéki Írország hagyományos ételeit ajánlja a helyi és a partnerközösség figyelmébe, biztosítja a készségek átadását a célcsoportok között helyi és nemzetközi szinten, biztosítja azt is, hogy minden felkerül a csoport weboldalára. Szándékában áll a projekt részeként a helyi közösségek történetét koordinálni, egyeztetni és hozzáférhetővé tenni.

 

C.1.5. Hogyan biztosítják a partnerek közötti hatékony együttműködést?

 

Minden eredményt összegyűjtünk és online dokumentáljuk annak érdekében, hogy a hatékony és transzparens együttműködést lehetővé tegyük. Mindegyik partnernek lehetősége nyílik arra a projekt bármelyik szakaszában és termékében, hogy hozzájáruljon a projekt egészéhez. A megbeszélések érdekében egy virtuális konferencia szobát is használni fogunk, amely elérhető lesz bármikor és bármelyik partner számára. Mindegyik munkafolyamatot dokumentáljuk a projekt weblogján. Minden eredményt online publikálunk. Az eredmény-orientált munkát a világos feladatmegosztás és a részletes időbeosztás teszi lehetővé. Mindegyik szakasz után felmérjük és összevetjük a várt és az elért eredményeket, és bemutatjuk a munkában résztvevő partnereknek. Mindegyik találkozót értékelünk a célok, a tevékenységek és az eredmények tekintetében.

 

C.1.7. Milyen hatással lesz a projekt

A 1) a diákokra és a projektet lebonyolító tanárokra, oktatókra, szervezőkre, 2) a Partnerségben résztvevő szervezetekre/intézményekre általában véve és 3) a helyi közösségre/régióra, ahol az adott intézmény található?

 

 

1.

- a hagyományos és a modern kultúra segítségével egy jobb életlehetőség megismerése

- a főzés megtanulása

- új kommunikációs módszerek tanulása, és ezzel a személyes világ tágítása

- érdeklődés és motiváció felkeltése az egészséges táplálkozás iránt

 

2.

- minden résztvevő diák, tanár, oktató, szervező képes lesz a modern kommunikációs technológiák használatára, amely a tanítás, tanulás és a disszemináció hatékony módja. Erősödik a média kompetenciájuk.

- a partnerintézmények nemzetközi hálózatot építenek ki.

 

3.

- a helyi közösségek európai kapcsolatokkal fognak rendelkezni, és így lehetőségük nyílik arra, hogy megőrizzék helyi specialitásaikat és hagyományaikat (gondolkozz globálisan- cselekedj lokálisan/helyileg – think global-act local)

 

B. A projekt hatással lesz-e nagyobb általánosságban az adott terület tanítására/tanulására, ha igen, hogyan?

 

A résztvevők találkozni fognak egymással, baráti módon kicserélhetik ismereteiket és megtárgyalhatják azokat a problémákat, amelyekkel szembesültek. Kommunikálhatnak egymással online eszközökkel, a zárótalálkozóra felkészülve. A közösségek és a résztvevők sokat nyerhetnek ebből a nyitott és tanácsot-adó megközelítésből, és így jobban meg tudják ragadni lehetőségeiket. Ha sikeres lesz, modellként szolgálhat további közösségi fejlesztéshez is.

A tervezett tréning a résztvevők szükségleteinek függvénye, a következő témaköröket foglalhatja magába: Internet és kommunikáció alapfokon, szövegszerkesztés, a grafikus design alapjai, egészséges táplálkozás, főzési alapismeretek, üzleti stratégiák alapfokon, és alapfokú angol nyelvi ismeretek.

 

C.1.8. Hogyan tervezik a projekt értékelését a C1.1.-ben és a C.1.7.-ben foglaltak alapján?

 

A projekt értékelése a következő módokon valósul meg:

 

-         folyamatos értékelés; az együttműködés, a részvétel, a projekt eredményei felkerülnek a projekt weboldalára, lehetőséget nyújtva ezzel a további értékelésre és visszajelzésre

-         a tartalom folyamatos figyelése a helyi csoportok/hálózatok visszajelzésein fog nyugodni

-         a résztvevők önértékelő lapot fognak kitölteni saját tanulási előrehaladásuk alapján

-         a Stiftung Deutsches Hygiene Museum (http://www.dhmd.de) segítségével jóváhagyatjuk a szakácskönyvet és a receptkalendáriumot az egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembevételével.

 

C.1.9. Hogyan szándékoznak megvalósítani az eredmények disszeminációját 1) a résztvevő intézmények között, 2) a helyi intézmények/szervezetek felé és 3) ha lehetséges, az élethosszig tartó tanulás szempontjából?

 

1)      A projekt honlapja lehetővé teszi, hogy a partnerek kommunikáljanak egymással,  és munkájukkal hozzájáruljanak a projekt egészéhez.

A projekt weblog-ja nyitva áll mindenki előtt, kommentárokat, megjegyzéseket lehet tenni.

Ezenkívül mindegyik partner felhívásokat fog közzétenni a projekttel kapcsolatban, a már megszokott módon. A partnerek használhatják anyanyelvüket. Az összes hagyományos receptet és kapcsolódó történeteket lefordítunk angolra, így azok nagyobb disszeminációs lehetőséggel fognak rendelkezni.

 

2)      A projekt honlapja mellett mindegyik partner használni fogja a helyi hálózatokat, a főzőtanfolyamokra meghívja a helyi döntéshozókat és lakosokat.

A közösen főzött ételek, a saját termesztésű növények a helyi piacokon, a jótékonysági vásárokon, a helyi fesztiválokon eladásra kerülnek.

Hasonló módon kerül eladásra a naptár, de a honlapon keresztül is meg lehet rendelni.

 

3)      A projekt minden akcióját az Interneten publikáljuk. Ennek érdekében olyan lehetőséget használunk, amelyik kereső program-barát. Ez biztosítja a projekt széleskörű elérhetőségét az Interneten.

Az online szakácskönyvet PDF-formátumban közöljük, így könnyen letölthető akár laponként, akár teljes terjedelmében. Lehetőség lesz személyes receptek küldésére is e-lapok (e-cards) segítségével.

Azt tervezzük, hogy havi hírleveleket küldünk egy-egy receptjavaslattal, illetve az éppen folyó tevékenységekkel kapcsolatban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységi Táblázat

 

 

A tervezett dátum

Helyszín

A tevékenység leírása

Résztvevők

Tervezett eredmények

2006. 09.15-2006. 09.18

University of Wales

Kezdő találkozó:

A honlap felépítésének megtervezése; a csoport építésének meghatározása;

Az adatgyűjtés megszervezése egy (web)nyomtatvány kidolgozásával

Mindegyik partner, a Wales University szervezésében

A kezdeti elemzés alapjai, a kommunikáció módjait és az adatgyűjtést rögzítjük, így a partnerek információkat gyűjthetnek saját szervezeteikben.

2006.09.24-2006.11.30

online

A honlap és a virtuális konferencia szoba létrehozása,

A weboldal használatának megtanulása,

Csoportok kialakítása és követelményeinek meghatározása a kommunikáció eszközei, a webhasználat, a főzés és táplálkozás alapján

Mindegyik partner, a csoportok

Mindegyik partner 4 csoportot alakít ki, meghatározza a követelményeket és a feladatokat.

A partnerek tudják használni a honlapot.

2006.12.01-2006.12.04

Magyarország

Találkozó a csoportok feladatvállalásának értékelésére, időbeosztás készítése az online és személyes tréningek és bemutatók számára

Mindegyik partner, magyar csoportok

Időbeosztás a csoportok képzéséhez

A lehetséges problémák, és további ötletek gyűjtése a csoportoktól, és így a további munkához alapok teremtése

2006.12.05-2007.02.22.

Online, helyileg

Csoportok képzése,

A weblogok írásának megkezdése,

A partnerek beszámolói a koordinátor felé

A második évhez a jelentkezés elkészítése

Mindegyik partner és csoportjaik

A csoportok képesek használni a honlapot és élővé tenni azt

Javaslatok a második évre

2007.02.22-2007.02.25.

Németország

Belső értékelés, a második évre a jelentkezés befejezése

Mindegyik partner és a német csoportok

Jelentkezés a második évre, és előzetes belső értékelés

 

2007.02.26-2007.06.20

Online, helyileg

A hagyományos receptek és a mögöttük lévő történetek gyűjtése, weblogok írása, angolra fordítása

A hagyományos ételek művelése

Mindegyik partner és csoportjaik

A hagyományos nemzeti ételek gyűjtése mindegyik csoporttól,

A csoportok saját-termesztésű ételekkel rendelkeznek

 

2007.06.21-2007.06.24.

Portugália

Azoknak a recepteknek a kiválasztása, amelyek megfőzésre kerülnek.

Találkozó az értékeléshez és a disszeminációhoz. A csoportok látogatása.

Mindegyik partner és a portugál csoportok

Az első év külső és belső értékelése.

Anyagok készítése a disszeminációhoz, cikkek stb. megírása és a honlapra tétele, elküldése más szervezeteknek, vásárok, helyi TV

 

2007.09.20-2007.11.30

Online, helyileg

Az első receptek megfőzése.

Helyi táplálkozási tanácsadók segítségével

Mindegyik partner és csoportjaik

Az első nemzeti főzési szekciók, a hagyományos nemzeti receptek gyűjtése (20 mindegyik csoportból), részletes elkészítési tanácsokkal.

 

2007.12.01-2007.12.04.

Finnország

A gyűjtött receptek és történetek belső értékelése, az online szakácskönyvbe helyezésük, a naptár számára receptválogatás, a disszemináció számára anyag készítése

Mindegyik partner és a finnországi csoportok

Az online szakácskönyv megszerkesztése, a naptár tartalmának meghatározása, anyagok a disszeminációhoz: a sajtó számára, cikkek a helyi újságokban, helyi TV, meghívók a főzési bemutatókra, a naptár árusítása

 

2007.12.05-2008.03.04.

Online, helyileg

Folyamatos helyi főzési szekciók

Az online szakácskönyv írása és fordítása

Mindegyik partner és csoportjaik

Nemzeti főzési szekciók, a helyi életbe beillesztésük, eladásuk, hagyományos alapanyagok

 

2008.03.05-2008.03.08

Olaszország

A záró főzési esemény megtervezése,

A disszeminációs anyag elkészítése

A külső és a belső értékelés előkészítése

Mindegyik partner és az olasz csoportok

A záróesemény időbeosztása, a szükséges anyagok meghatározása, a menü megtervezése

 

2008.03.09-2008.06.19

Online, helyileg

Folyamatos főzési szekciók

Az online szakácskönyv első formája

A záró esemény anyagának előkészítése

Mindegyik partner és csoportjaik

Mindegyik partner intézmény rendelkezik online szakácskönyvvel az ország hagyományos receptjeivel, egy angol nyelvű szakácskönyv elkészítéséhez hozzájárulnak, a záró eseményre az összes előkészület elvégzése