//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

 Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
 szerzõi és egyéb jogok a dokumentum szerzõjét/tulajdonosát
 illetik (amennyiben az illetõ fel van tüntetve). Ha a szerzõ
 vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
 és felhasználási jogokról, akkor az õ megkötései felülbírálják
 az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak õ a felelõs azért, hogy
 ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
 nem sérti mások szerzõi jogait. A MEK üzemeltetõi fenntartják
 maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
 terjesztésének lehetõségét illetõen, akkor töröljék azt a MEK
 állományából.

 Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
 terjeszthetõ, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû
 alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
 megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
 felhasználási forma esetében a szerzõ/tulajdonos engedélyét
 kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
 benne kell maradnia.

 A Magyar Elektronikus Könyvtár elsõsorban az oktatási/kutatási
 szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
 szabad terjesztésû elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
 kapcsolatban a MEK-L@huearn.sztaki.hu  e-mail címen lehet
 információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
 Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
 <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

 \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////
              Magyar Netikett
              ---------------

Az emlékeztetõ státusa
----------------------

Ez a dokumentum az Internet közösség tájékoztatására szolgál. Ez a
memo nem határoz meg semmilyen szabványt. A terjesztést nem korlátozza
semmi.


Összefoglaló
------------

Ez a dokumentum a Hálózati Etikett (Netiquette) egy minimális halmazát
határozza meg. A különbözõ szervezetek szabadon módosíthatják; saját,
hasonló szabályzatuk alapjául szolgálhat. Ezért a dokumentum pontosan
meghatározott részekre van bontva, hogy az egyes részeket könnye(bbe)n
találhassák meg. Magánszemélyek, akár felhasználók, akár adminisztrátorok
szintén felhasználhatják minimális irányelvekként. Ez a feljegyzés az
IETF Felelõs Hálózati Használat csoportjának munkája.


A fordításról
-------------

Ez a dokumentum az RFC 1855 fordítása. Néhány helyen kiegészítettem az
eredeti szöveget, igyekezvén ezt annak szellemében tenni. Mindenfajta
javítást örömmel fogadok. A címem a dokumentum végén található.

A szöveg nem feltétlenül tükrözi a véleményemet, sem bármelyik munkaadómét.
Semmilyen felelõsséget nem vállalok a dokumentum (nem) használatából
eredõ következményekért.


Tartalomjegyzék
---------------

1.0 Bemutatkozás
2.0 Egy-egynek kommunikáció
3.0 Egy-sokaknak kommunikáció
4.0 Információs szolgáltatások
5.0 Válogatott bibliográfia
6.0 Biztonsági kérdések
7.0 A készítõ címe


1.0 Bemutatkozás
----------------

A múltban a népesség Internet-használó része az Internettel "nõtt"
fel, mûszaki tudással bírt, és megértette a protokollok és a szállítás
természetét. Manapság az Internet felhasználók közösségében vannak
olyanok, akik újak ebben a környezetben. Ezeknek a "newbie"-knak
ismeretlen ez a kultúra és nincs szükségük a protokollok és a
szállítás részleteire. Hogy ezeket az új felhasználókat gyorsan az
Internet közösség részéve tegye, ez az írás a magatartási szabályok
minimális halmazát ismerteti. Ezeket azután a különbözõ szervezetek
és magánszemélyek a saját céljaiknak megfelelõen módosíthatják. Az
egyéneknek tisztában kell lenniük azzal, hogy bárki is szolgáltassa
nekik az Internet elérést -- legyen az egy ISP (Internet Szolgáltató),
az egyetem, vagy a cégük -- annak a szervezetnek megvan a maga
szabályzata a levelek és az állományok tulajdonjogáról; arról,
hogy mit helyes postázni és küldeni, és hogy miképpen prezentáljuk
magunkat. Feltétlenül ellenõrizd ezeket a helyi illetékes(ek)nél.

Ezt az anyagot három fõ részre bontottuk: "egy-egynek kommunikáció",
amibe a levelezés és a talk (beszélgetés) foglaltatik benne;
"egy-sokaknak" kommunikáció, amely alatt a Usenetet és a levelezési
listákat értjük; és az "információs szolgáltatások": ftp, WWW, gopher,
MUD, MOO. Végül egy válogatott bibliográfiát találhatnak, referencia
célokra.


2.0 Egy-egynek kommunikáció (elektronikus levél, beszélgetés (talk))
--------------------------------------------------------------------

Az egy-egy kommunikációt úgy definiáljuk, amiben egy ember kommunikál
egy másikkal, mintha szemtõl-szembe állnának: egy dialógus. Általában
az emberekkel való társalgás normál illemszabályai az érvényesek,
csak ez az Interneten még fontosabb, mert hiányzik többek között a
metakommunikáció és a hangszín.


2.1 Iránymutató felhasználóknak
...............................

2.1.1 Levelezéshez

  * Ha nem egy Internet Szolgáltatón keresztül kerülsz kapcsolatba
   az Internettel, akkor fontos tudnod a munkáltatód szabályait
   az elektronikus levelek tulajdonjogáról; ezek mindenütt mások.

  * Fel kell tételezned, hogy az Interneten át történõ levelezés
   nem biztonságos, kivéve, ha valamilyen rejtjelezõ eszközt (akár
   szoftvert, akár hardvert) használsz. Ne írjál semmi olyasmit
   egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el levelezõlapon.

  * Tiszteld a copyright-ját annak az anyagnak, amit másolsz.
   Majdnem minden országban vannak szerzõi jogi törvények.

  * Ha továbbítasz vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne
   változtasd meg annak a szóhasználatát. Ha ez egy neked írt
   személyes üzenet volt és egy csoportnak kívánod továbbadni,
   akkor kérjél elõször engedélyt a feladótól.

  * Soha ne küldj "lánc" levelet elektronikusan, Ezek tiltottak az
   Interneten. Ha mégis ilyet küldesz, az valószínûleg a hálózati
   jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál, akkor
   értesítsd a helyi rendszeradminisztrátort.

  * Egy jó ökölszabály: légy konzervatív a küldésben és légy
   liberális a fogadásban. Nem szabad indulatos leveleket küldened
   (ezeket "flame"-nek mondjuk) még akkor sem, ha provokálnak.
   Másik oldalról viszont, ne legyél meglepve, ha ilyen levelet
   kapsz, és okosan teszed, amikor nem válaszolsz ezekre.

  * Általában jó, ha ellenõrzöd a leveleid subject-jét, mielõtt
   válaszolsz egy levélre. Van úgy, hogy az, aki segítséget
   (vagy felvilágosítást) kért tõled, ír egy másik levelet,
   aminek az a lényege, hogy "Már nem érdekes". Szintén célszerû
   meggyõzõdni, hogy a levél, amire válaszolsz, neked volt-e
   címezve? Lehet, hogy csak másolatot kaptál (cc:) az eredeti
   helyett.

  * Könnyítsd meg a címzett dolgát. Sok levelezõprogram levágja a
   fejléc-információkat, amelyek a válaszcímedet tartalmazzák.
   Hogy biztos lehessél abban, hogy a többi ember tudja ki vagy,
   írjál az üzeneted végére egy, esetleg két sort arról, hogy
   miképpen érhetnek el. Ezt a file-t már jó elõre elkészítheted,
   és az üzeneteid végére teheted aztán. (Néhány program ezt
   automatikusan megteszi.) Az internetes szóhasználatban ezt
   "sig" vagy "signature" file-nak nevezik. A névjegykártya helyét
   veszi át a sig file. (És akár többféléd is lehet, a többféle
   szituációnak megfelelõen.)

  * Légy óvatos a címzéssel. Vannak címek, amelyek egy csoportot
   jelentenek, a cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne.
   Légy tisztában azzal, hogy kinek írsz.

  * Figyelj a cc:-kre a válaszoláskor. Ne vegyél bele többeket,
   amikor már csak két ember között folyik a kommunikáció.

  * Általában egy Internetet használó embernek nincs ideje az
   Internetre ill. annak belsõ mûködésére vonatkozó kérdésekre
   válaszolni. Ne küldjél kéretlen információkérõ leveleket olyan
   embereknek, akinek címét egy levelezési listában vagy egy
   RFC-ben láthattad. (A fordító megjegyzése: erre a célra is
   találsz természetesen megfelelõ fórumokat.)

  * Ne felejtsd el, hogy azok az emberek akikkel kommunikálsz, az
   egész világon vannak szétszórva. Lehet, hogy annak a levélnek,
   amire azonnali választ vársz, a címzettje éppen alszik. Add
   meg neki a lehetõséget, hogy felébredjen, munkába menjen és
   belépjen, mielõtt úgy döntesz, hogy a levél nem érkezett meg,
   vagy a címzett nem törõdik vele.

  * Mielõtt hosszú, vagy személyes eszmecserét kezdeményezel,
   ellenõrizd a a címet. Szintén helyes gyakorlat "Long" szót írni
   a hosszú üzenetek subject-jébe, mert így a címzett tudhatja,
   hogy idõt kell szánnia az elolvasására. 100 sor felett hosszú
   egy üzenet.

  * Légy tisztában azzal, hogy kihez kell segítségért fordulnod.
   Általában nem kell messzire menned. Keress helyben olyan
   embereket, akik szoftver- és rendszerproblémák elhárításban
   segédkezhetnek. Szintén jó, ha tudod, hogy kit kell keresned,
   ha valamilyen megkérdõjelezhetõ vagy illegális anyagot kapsz.
   A legtöbb helyen a "postmaster" címre írhatsz segítségkérõ
   levelet, mert ezt a címet legtöbbször megfelelõ tudással bíró
   ember olvassa.

  * Soha ne feledd, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan,
   akinek kultúrája, nyelve, humora egészen más is lehet, mint a
   tiéd. Dátum formátumok, mértékegységek, idiómák sem utaznak túl
   jól.

  * Használj vegyesen kis- és nagybetût. A CSUPA NAGYBETÛ OLYAN,
   MINTHA ORDÍTANÁL!

  * Használj szimbólumokat a hangsúlyozásra. *Erre* gondoltam.
   Használj aláhúzásjeleket aláhúzásra. "A kedvenc könyvem a
   _Háború és béke_."

  * Használj "mosolygókat" a hangszín jelzésére, de bánj velünk
   takarékosan. A :-) egy példa az ilyen "mosolygóra" (döntsd
   oldalra a fejed és nézd meg úgy.) Azonban nem feltételezd,
   hogy egy "mosolygó" szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett
   egyetértsen veled, vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés
   élét elvegye.

  * Aludj egyet, mielõtt érzelmektõl fûtött választ küldenél egy
   üzenetre. Ha biztosan erõs érzéseid vannak egy tárgyról, akkor
   helyezd azt FLAME ON/OFF jelek közé: FLAME ON: Ez a fajta vita
   nem méltó arra a sávszélességre, ami a továbbításához kell.
   Teljességgel illogikus és érvekkel alá nem támasztott. A világ
   többi része is egyetért velem. FLAME OFF

  * Ne írjál vezérlõ karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket,
   kivéve ha a programod elkódolja ezeket, vagy MIME attachment
   formájában küldöd. Ha elkódolva küldesz valamit, akkor próbálj
   meg megbizonyosodni arról, hogy a címzett vissza tudja majd
   kódolni azt.

  * Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegretörõ lennél. Amikor
   egy levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból,
   hogy érthetõ legyen a válaszod, és ne többet. Rendkívül rossz
   szokás az egész levelet idézni a válaszban - szerkeszd ki a
   felesleget.

  * 65 karakter széles, kocsivissza karakterrel lezárt sorokat írjál.
   (Fordító megjegyzése: e dokumentumtól eltérõen 72-76 karaktert is
   szoktak ajánlani.)

  * A levélfejlécében kell legyen egy subject sor, ami tükrözi a
   levél tartalmát.

  * Ha signature-t illesztesz a leveledbe, akkor azt fogd rövidre.
   Ökölszabály: 4 sornál ne legyél hosszabb. Sok ember a kapcsolatért
   percenként fizet, és minél hosszabb az üzeneted, annál többet
   fizetnek.

  * Ahogy egy levél (ma) nem lehet privát, úgy a levél (és a news is)
   (ma még) hamisítható, megváltoztatható. Ezek felismerhetõsége
   változó, így célszerû a józan ész alapján ellenõrizni egy üzenet
   valódiságát, mielõtt elhisszük azt.

  * Küldj egy rövid választ, hogy megkaptad a levelet, ha úgy
   gondolod, hogy a levél fontossága szükségessé teszi ezt. Tedd
   meg ezt akkor is, ha részletesen válaszolni csak késõbb lesz
   idõd.

  * Hogy "ésszerûen" mit várhatunk egy embertõl, hogy egy adott
   beszélgetésbõl mit érthet meg, az nagyon erõsen szituációfüggõ.
   Egy adott e-mail környezetben megtanult normák nem feltétlenül
   vonatkoznak általában az Internetet használó emberekkel való
   kommunikációra. Légy óvatos a helyi szlenggel és a helyi
   rövidítésekkel.

  * Egy e-mail üzenet szállítása költsége nagyjából egyenlõ a
   feladónál és a címzettnél (vagy szervezeteinél). Ez alapvetõen
   eltér a hagyományos levéltõl, a telefontól, a rádiótól és a
   TV-tõl. Egy levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, diszk
   helybe, és CPU idõbe is kerülhet. Ez az alapvetõ gazdasági oka,
   amiért nem illik kéretlen hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez
   ráadásul tilos is sok helyen.)

  * Ne küldj nagy tömegû kéretlen információt az embereknek.

  * Ha a levelezõrendszered képes automatikus továbbküldésre, akkor
   vigyázz, hogy ne lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok". Ez úgy
   jöhet létre, ha sok gépen állítasz fel automata továbbítást, úgy
   hogy egy neked küldött üzenet az egyik géptõl a másikig utazik,
   majd a következõre és így tovább a végtelenségig.


2.1.2 A talk

A talk olyan protokollok gyûjteménye, amelyek lehetõvé teszik két
ember interaktív párbeszédét számítógépen keresztül.

  * Használj vegyesen kis- és nagybetût, mintha egy levelet vagy egy
   e-mail-t írnál.

  * Ne hagyd, hogy az irományod kifusson a képernyõ széléig és ott a
   terminálod törjön sort: használj egy kocsivissza (CR) jelet a
   sor lezárására. Nem feltételezheted azt sem, hogy a te képernyõd
   mérete azonos bárki máséval. Ökölszabály: max. 70 karaktert és
   max. 12 sort írjál.

  * Hagyj margókat, ne írjál a képernyõ szélére.

  * Ha befejezted a mondandódat, akkor üss két CR-t (egy üres sort),
   jelezve, hogy a másik következik.

  * Mindig írj egy "viszontlátásra"-t vagy más elköszönést és
   várd meg a másik oldal köszönését is. Különösen fontos ez,
   ha egy távoli valakivel kommunikálsz. Ne felejtsd el, hogy
   a kommunikációtok sebessége egyrészt a rendelkezésre álló
   sávszélességtõl (a csõ átmérõje) és a hálózat késéseitõl (a
   fény sebessége) függ.

  * Tisztában kell lenned azzal, hogy a talk megzavarja a másik
   embert. Csak rendeltetésének megfelelõen használd. Soha ne
   talk-olj idegenre!

  * Sok oka lehet annak, ha nem kapsz választ. Elõször is: nem
   biztos, hogy minden mûködik. Másodszor: nem minden talk verzió
   kompatibilis.

  * Bizonyos talk verziók újracsengetik a címzettet, ha magára
   hagyják. Hagyd egyszer-kétszer csengetni, utána állítsd le
   (kill) a programot.

  * Ha valaki nem válaszol, akkor megpróbálkozhatsz egy másik
   tty-vel. Használd a finger parancsot, hogy lásd, hogy melyekre
   van belépve. Ha a másik fél még mindig nem válaszol, ne erõltesd
   tovább. (Fordító megjegyzése: néhol a finger le van tiltva, ne
   lepõdj meg tehát, ha nem mûködik).

  * A beszélgetés (talk) alatt megmutatkozik a gépelési tudásod. Ha
   lassan és sok hibával gépelsz (fordító megjegyezése: ne keseredj
   el) akkor legtöbbször nem éri meg visszamenni kijavítani õket.
   A másik ember úgyis rájön, hogy mit akarsz mondani.

  * Légy nagyon óvatos, ha egyszerre több talk-od is fut!


2.2 Iránymutató adminisztrátoroknak
...................................

  * Feltétlenül rögzítsd írásban a szabályokat; különösen az
   illegális, hamisított és az elõírásokat megsértõ forgalomra
   vonatkozókat.

  * Idõben - lehetõleg a következõ munkanapig - válaszold meg a
   felmerülõ kérdéseket.

  * Az illegális és elõírásokat sértõ kérdéseket sorold elõre.
   A "lánc" levelek azonnali intézkedést kívánnak meg.

  * Magyarázd meg a szabályokat - mint például a disk quota-kat -
   a felhasználóidnak. Értesd meg velük a mail-en át történõ
   file-kérés következményeit: magas telefonszámlák, betelõ
   lemezek, más levelek késése stb.

  * Legyen egy alias a "Postmaster" és a "Root" címeken. Feltétlenül
   olvassa valaki el ezeket a leveleket! (Fordító megjegyzése:
   mint többször írtuk már, ezeknek nemcsak olvasása, hanem
   megválaszolása is igen fontos!)

  * Nyitottan vizsgáld meg a felhasználóidat érintõ panaszokat.
   A címek sajnos hamisíthatóak, a levelek megpiszkálhatóak.


3.0 Egy-sokaknak kommunikáció (Levelezési listák, NetNews)
----------------------------------------------------------

Amikor sok emberrel kommunikálsz egyszerre, akkor a mail-re vonatkozó
szabályok is érvényesek. Végül is nincs nagy különbség a között,
hogy egy embernek írsz egy levelet vagy hogy sok emberrel kommunikálsz
egy news cikken keresztül - legfeljebb annyi, hogy így sokkal több
embert van lehetõséged megbántani. Így azután különösen fontos, hogy
minél többet tudjál a közönségedrõl.


3.1 Iránymutató felhasználóknak
...............................

3.1.1 Általános útmutató a levelezési listákhoz és a NetNews-hoz

  * Legalább egy, de inkább két hónapig olvasd az adott levelezési
   listát ill. hírcsoportot, mielõtt postázol valamit. Ez
   hozzásegít az adott csoport kultúrjának megismeréséhez.
   (Fordító megjegyzése: ez a tanulás idõ jelentõsen csökkenthetõ
   a lista/csoport archívum és a megfelelõ FAQ tanulmányozásával.
   Ez utóbbit mindenképpen olvasd el, mielõtt postáznál bármit is!)

  * Ne hibáztasd a rendszeradminisztrátort az adott rendszer
   felhasználóinak viselkedése miatt.

  * Vésd jól az eszedbe, hogy amit írsz azt egy széles közönség
   olvashatja. Ebben éppenséggel a jelenlegi vagy a jövõbeli fõnököd
   is benne lehet. Vigyázz tehát arra, hogy mit írsz. Jusson eszedbe
   az is, hogy a csoportokat és különösen a levelezési listákat
   archiválni is szokták, olyan helyen, amihez sokan férnek hozzá.
   Így a szavaidat hosszú idõn át olvashatja szinte bárki.

  * Fel kell tételezned, hogy minden egyes ember saját maga nevében
   ír, és nincs köze a szervezetéhez, kivéve ha kifejezetten ezt
   állítja.

  * Tudnod kell azt is, hogy akárcsak a levél, a news is erõforrás
   igényes. Ismerned kell tehát a szervezeted speciális szabályzatát
   erre vonatkozólag.

  * Az üzenetek és a cikkek jó, ha rövidek és célratörõek. Ne kószálj
   el a témától, ne beszélj össze-vissza, és soha, de soha ne írj
   olyan levelet, ami csak valaki gépelési vagy helyesírási hibáira
   mutat rá. Ez utóbbi azonnal megmutatja, hogy milyen szörnyen
   kezdõ vagy.

  * A subject sorok az adott csoport konvencióit kell hogy kövessék.
   (Fordító megjegyzése: Látni fogod, hogy sok helyen a subject sor
   valamilyen osztályozó információt hordoz, és ha ez hiányzik,
   akkor valószínûleg pont azokhoz az emberekhez nem jut el az
   írásod, akiknek szántad.)

  * Bár lehet, hogy lehetõséd nyílik rá, de a hamisítás, a levelek
   tartalmához vagy fejlécéhez való hozzápiszkálás általában nem
   elfogadott.

  * Hirdetni csak és kizárólag az arra hivatott csoportokban és
   levelezési listákban szabad! Ez is egy példája annak, hogy
   célszerû ismerned azt a közönséget, aki majd írásodat olvassa.
   A kéretlen hirdetés - ami nem tartozik egy adott csoport/lista
   témakörébe - valószínû következménye: rengeteg durva válaszlevél.

  * Ha válaszüzenetet írsz, akkor mindenképpen foglald össze vagy
   idézz annyit az eredetibõl, hogy érthetõ legyen a válaszod.
   Különösen a NetNews esetében lényeges ez, mivel ott olyan az
   üzenetek elosztása, hogy elõfordulhat, hogy valaki a válaszodat
   olvassa elõbb, s nem az eredetit. Így tehát jó, ha képbe helyezed
   olvasóidat - viszont ne idézd az egészet!

  * Újra hangsúlyozzuk, hogy igen célszerû egy signature file léte,
   amit az üzeneteidhez csatolhatsz. Csak és kizárólag így tudod
   bebiztosítani azt, hogy bármilyen program is nyirbálja meg a
   fejléc-információkat, az olvasóid még mindig rád találhassanak.

  * Légy óvatos, amikor egy üzenetre vagy cikkre válaszolsz.
   Gyakran a válasz a lista vagy a csoport címére megy a feladó
   helyett. Tévedésbõl személyes üzenetet küldhetsz egy helyett
   sok embernek, amivel csak mindenkit zavarba hozol. A legjobb az,
   ha válaszadásnál begépeled a címet az automata "reply" helyett.
   (Fordító megjegyzése: Kellõ óvatossággal ez utóbbitól el lehet
   térni.)

  * (Fordító megjegyzése: Ezt a pontot jelentõsen lerövidítettem.
   A lényeg az, hogy ne küldjünk automata (vacation, non-delivery
   stb.) üzeneteket levelezési listákra)

  * Ha véletlenül személyes üzenetet küldtél egy listára vagy
   csoportba, akkor küldj egy bocsánatkérõ üzenetet az eredeti
   címzettnek és a listának ill. csoportnak is.

  * Ha valakivel nem értesz egyet, akkor célszerûbb személyes
   üzenetekben rendezni a dolgot, mint vitát folytatni egy listán.
   Ha olyasmin vitáztok, ami érdekelheti a lista olvasóit, akkor
   érdemes a vitátok eredményét összefoglalni és elküldeni a
   listára.

  * Ne keveredj flame war-ba! Ne írjál heves leveleket és ne
   válaszoljál ilyenekre.

  * Ne küldjél olyan válaszokat, amik csak gratulálnak egy másik
   válaszhoz. (Fordító megjegyzése: Ezt személyes levélben teheted
   meg, ha úgy érzed, hogy tényleg fontos)

  * Légy óvatos a fixpontos betûkkel és az ASCII rajzokkal. Ezeket
   egy másik rendszer - vagy akár ugyanazon rendszer egy másik
   programja - másképpen jelenítheti meg, mint a te szoftvered.

  * Vannak olyan hírcsoportok és levelezési listák, melyek témája
   igen széles érdeklõdési kört fed le. Ez gyakran olyan olvasókat
   jelenthet, akik életstílusban, vallásban és kultúrában is
   jelentõsen eltérhetnek. Ne küldj olyan üzeneteket egy listára/
   csoportba - ha annak nézõpontja valamiért nem egyezik a tiéddel
   - ami csak annyit közöl, hogy az õ álláspontjukat bántónak érzed.
   Szexuális vagy faji zaklatásnak jogi következménye is lehet. Az
   általad megkérdõjelezhetõnek érzett üzenetek kiszûrésére (filter)
   vannak programok.


3.1.2 Iránymutató levelezési listákhoz

A létezõ levelezési listákról és a hozzájuk való csatlakozásról
sokféleképpen találhatsz információkat a Net-en. Természetesen ezen
információk mellett szükséged lesz a helyiekre is; milyen szabályok
vonatkoznak a levelezési listához való csatlakozásra és a postázásra?
Általában jobb, ha elõször a szûkebb környezetben kutatsz információ
után és csak utána kezdesz az Interneten kutatni. Mindenesetre a
news.answers hírcsoportban rendszeresen megjelenik egy lista a
levelezési listákról és a csatlakozásról. Bármilyen témában keresel
levelezési listát, ez egy felbecsülhetetlen értékû anyag. A válogatott
bibliográfiánkban a [9,13,15]-ös anyagokból is tájékozódhatsz.

  * A fel- és leiratkozó (subscribe - unsubscribe) üzeneteket
   a megfelelõ címre küldjed. Néhány szoftver ugyan megkísérli
   kiszûrni a listára küldött ilyen típusú üzeneteket, de ezek sem
   mindenhatóak. A te felelõsséged megtanulni a levelezési listák
   mûködését és a megfelelõ levelet a megfelelõ címre küldeni.
   Nagyon sok lista mûködtet egy "-request" alias-t a fel-le
   iratkozó üzeneteknek, de nem mindegyik. (Fordító megjegyzése:
   ezt a mondatot csak akkor fogod megérteni, ha már elkezdted
   megtanulni a fent emlegetett mûködést.) Mindig légy tisztába
   annak a listának a szabályaival, amire elõfizetsz.

  * Mentsd el a feliratkozásra kapott választ. Ez legtöbbször
   tartalmazza a leiratkozáshoz szükséges információkat.

  * Általában nem lehet visszavonni egy elküldött levelet. A
   rendszergazdád sem képes erre. Ez azt jelenti, hogy csak
   akkor szabad elküldened az üzenetedet, ha már bizonyos vagy
   benne, hogy azt szeretnéd, hogy megjelenjen.

  * Igen sok levelezõ program rendelkezik reply funkcióval. Ez
   kényelmes magánlevelezéskor, de igen bosszantó lehet levelezési
   listáknál. Amikor listán jött üzenetre válaszolsz, akkor vizsgáld
   meg a Reply-To: mezõt. Gyakorta az a lista címe, azaz a válaszod
   a lista összes tagjának megy.

  * Felesleges, és ezért helytelen nagy file-okat küldeni egy
   listára, ha egy Uniform Resource Locator (URL) vagy egy ftp-zhetõ
   verziót címe is elég. Ha sok kis részletben szeretnéd elküldeni,
   akkor az adott lista erre vonatkozó szabályait kell követned.
   Ha ezeket nem ismered, akkor kérdezd meg!

  * Fontold meg a leiratkozást vagy a "nomail" opció bekapcsolását
   (ahol lehet), ha hosszabb ideig nem tudod megnézni a leveleidet.
   (Fordító megjegyzése: A leglanyhább lista is robbanhat hirtelen,
   tehát ezt minden egyes listával meg kell tenned hosszabb távollét
   elõtt!)

  * Ha egy üzenetet netán több listára küldenél, különösen akkor, ha
   azok közel azonos témájúak, akkor kérj elnézést a cross-posting
   miatt.

  * Ha felteszel egy kérdést, akkor a válaszokból készíts egy
   összegzést és azt küldd el a listára. Ez semmi esetre se az
   összes válasz egyszerû egymásutánja legyen, hanem egy gondos
   összegzés. (Fordító megjegyzése: Felmerülhet a kérdés, hogy
   mégis miért tedd ezt meg? A válasz az Internet alapfilozófiája
   maga: segíts másokon, majd rajtad is segítenek! Ha valakik
   megválaszolták egy kérdésedet, akkor megtehetsz annyit
   viszonzásképp, hogy az így megszerzett tudást megosztod
   másokkal)

  * Vannak privát levelezési listák. Ha nem hívtak meg, akkor ne
   küldj ide üzeneteket. Az ilyen listák üzeneteit ne add tovább
   egy szélesebb közönségnek.

  * Ha vitába keveredsz, akkor a megbeszélést az adott témáról illik
   folytatni, nem pedig az adott személyekrõl.


3.1.3 Iránymutató a NetNews-hoz

A NetNews egy világméretû elosztott rendszer, ami a legkülönfélébb
témákban való kummunikációra ad lehetõséget. A rendszer hierarchikus,
a legfelsõbb szinten a következõ témák vannak: "sci" - tudományos;
"comp" - számítógépes; "news" - magáról a NetNews-ról; "rec" -
szórakozás; hobbi; "soc" - szociális; "talk" - bõ lére eresztett,
soha véget nem érõ beszélgetések (politika); "biz" - üzleti; "alt" -
bármi egyéb. Az "alt" fõcsoportba tartozó csoportok olyan értelemben
is alternatívok, hogy a létrehozásuk nem megy keresztül ugyanazon a
lépéseken, mint a többi fõcsoportbelieké. Vannak még helyi fõcsoportok,
széles körben terjesztett egyebek, mint a bionet, és a saját
szervezetednek is meglehetnek a maga csoportjai. Nemrégiben egy
"humanities" fõcsoport is létrejött, és várhatóak továbbiak is. A
bibliográfiánk [2,8,22,23]-as anyagait érdemes a témában elolvasni.

  * A NetNews szójárásában a "Posting" (postázás) egy új vagy
   válasz cikk postázását jelenti egy csoportba. A "Cross-posting"
   kifejezést arra használják, ha valaki egy cikket több csoportba
   küldött el. Ha ezt vagy a Followup-To: mezõt is használjuk, akkor
   ezt feltétlenül említsük meg a cikkünkben. Az olvasók általában
   azt feltételezik, hogy egy üzenet egy csoportba lett postázva, és
   a "follow-up" ebbe a csoportba kerül. A fejléc említett mezõje
   megváltoztathatja ezt. (A fordító megjegyzése: A "follow-up" a
   válaszcikk neve, a válaszként írt magánlevelet "Reply" néven
   emlegetik. A Followup-To: azt a csoportot adja meg, ahová a
   válaszcikkek kerülnek.)

  * Mielõtt elküldenél egy témában egy cikket, olvasd el az abban
   a témában írott cikket. (Ezt "thread"-nek nevezzük) Ne küldjél
   "Egyetértek" vagy hasonló üzeneteket, amelyek tartalma pusztán
   arra korlátozódik, hogy egyetértesz valamely korábbi cikkel.
   Egy follow-up cikknek mindig hosszabbnak kell lennie az elõzõ
   levelekbõl vett idézeteknél. (Fordító megjegyzése: Apró
   pontosítás: Egy cikk és rá adott válaszcikkek összességét
   nevezünk "thread"-nek.)

  * Levélben (reply) írd meg válaszod, ha csak egy embernek szánod
   azt. Légy tudatában annak, hogy a News-t a világon mindenütt
   olvashatják, és a legtöbb embert NEM érdekli egy privát válasz.
   Ugyanakkor ne habozz postázni, ha olyan mondandód van, ami az
   Internet széles olvasóközönségét érdekelheti.

  * Ellenõrizd le a fejléc Distribution: mezõjét, de ne bízz
   benne. A News meglehetõsen bonyolult szállítása módja miatt a
   Distribution: mezõ megbízhatatlan. Ha olyasvalamit írsz, ami
   csak kis számú embert érdekelhet, akkor használj egy megfelelõ
   Distribution: mezõt; ezzel megkísérled az elosztást ezekre az
   emberekre korlátozni. Például állítsd be "hu"-ra ezt a mezõt, ha
   csak magyarokat érdeklõ cikket postázol.

  * Ha úgy érzed, hogy egy cikk több hírcsoportba való, akkor
   mindenképpen CROSSPOST-tal küldd el a cikkedet ahelyett, hogy
   különálló üzenetekben küldenéd el. Biztosításképpen általában
   csak 5-6 csoportnak lesz eléggé hasonló témája. (Fordító
   megjegyzése: Ez a pont ritkán alkalmazandó!! RENDKÍVÜL nyomós
   okodnak kell lennie ahhoz, hogy akár két csoportba is
   postázzál!!)

  * Kísérelj meg elõször a hagyományos ismeretforrásokból
   (kézikönyvek, újságok, help file-ok) meríteni, mielõtt egy
   kérdést postáznál. Ha ezekben megtalálható kérdést teszel fel,
   akkor mogorva RTFM (Read The Fine Manual - noha az "f" betû egy
   sokkal durvább szót jelölt eredetileg) üzeneteket kapsz csak
   viszonzásképpen. (Fordító megjegyzése: Ez is csak a józan ész
   határáig érvényes. Tényleg Olvassd El a Kézikönyvet, de ne
   áldozz éveket valaminek a kutatására - végül is az Internet
   egyik haszna, hogy olyanok, akik ezt megtették, megosztják
   veled tudásukat.)

  * Bár van néhány hírcsoport, amik kifejezetten hirdetésre vannak
   kitalálva, a témától eltérõ (off-topic) hirdetések egészen
   egyszerûen bûnözésnek számítanak a legtöbb csoportban. Ha egy
   hirdetést minden egyes hírcsoportba elküldesz, akkor szinte
   biztosan búcsút mondhatsz a hálózati elérésednek.

  * Ha felfedezel egy hibát a cikkedben, akkor kíséreld meg minél
   hamarabb törölni (cancel) azt. (Fordító megjegyzése: A törlés is
   csak egy üzenet, mint minden más. Nem bízhatsz igazán abban, hogy
   senki sem fogja a cikkedet olvasni. Célszerû egy második, helyes
   cikket is küldeni, amelyben elnézést is kérsz az elõzõ hibájáért.
   A józan észt itt is célszerû bevetni: a hiba alatt nem nyelvtani,
   gépelési stb. - vagyis apró, lényegtelen - hibát kell érteni,
   hanem a lényeget érintõ hibára gondolunk.)

  * MEG SE próbáld más cikkét törölni (cancel). Lépj kapcsolatba
   rendszergazdáddal, ha nem tudod, hogy hogyan kell saját cikkedet
   törölni vagy ha valamilyen más postázás (pl. "lánc" levél) törlést
   kíván.

  * Ha postáztál valamit, és nem látod viszont azonnal, akkor ne hidd
   rögtön azt, hogy valami nem mûködött és ne postázd azonnal újra.

  * Néhány csoport megengedi (néhány pedig ezért van), hogy olyan
   cikkek is felkerüljenek, amik erõsen megkérdõjelezhetõek.
   Ugyanakkor semmilyen garancia nincs arra, hogy a csoport többi
   olvasója is ugyanúgy elfogadja az anyagot, mint te. Használd a
   Rot13 szoftvert, ami 13 karakterrel eltol minden egyes karaktert,
   hogy ne bántsál meg senkit. (Fordító megjegyzése: Ez sok
   szoftverbe be van építve)

  * Ha olyan üzenetet írsz egy könyveket vagy filmeket tárgyaló
   csoportba, ami lényeges titkot tár fel, akkor célszerû "Spoiler"
   szót tenni a Subject: sorba. Üthetsz egy pár Enter-t a cikk
   elejére, hogy eltüntesd szem elöl a cikket, vagy használhatod
   az elõbb említett Rot13 módszert. (Fordító megjegyzése: A
   számítógépes játékok is ez a kategória. Esetleg tarthatunk attól,
   hogy nem mindenki tudja a Rot13-at dekódolni, és az üres sorok
   mellett döntünk. Ilyenkor érdemes nemcsak a Subject sorba beírni,
   hogy Spoiler, hanem a cikk elsõ sorába is beírni ezt, hogy aki
   ránéz a cikkre az ne csak üres sorokat lásson)

  * Ugyan a cikkek illetéktelen megpiszkálása, megváltoztatása a
   szabályokkal ellentétes, mégis megtörténik. Ez ellen megfelelõ
   szoftverrel - mint pl. a PGP - védekezhetünk.

  * Az anonim postázás bizonyos csoportokban elfogadott, másokban
   nem. Ha egy cikk nem felel meg a szabályoknak, ha rajta van a
   nevünk, az akkor sem fog, ha nincs rajta. (Fordító megjegyzése:
   Azaz az anonimitást legtöbbször olyankor használjuk, ha
   elfogadható, de személyünkre valamiért hátrányos cikket
   szeretnénk közzétenni.)

  * Ha moderált csoportba postázol, akkor számolnod kell egy kis
   késdelemmel. A moderátor meg is változtathatja a Subject sorodat,
   hogy valamelyik thread-be illeszkedjen.

  * Ne keveredj flame war-ba! Ne írjál heves leveleket és ne
   válaszoljál ilyenekre.


3.2 Iránymutató adminisztrátoroknak
...................................

3.2.1 Általános témák

  * Legyen tiszták a feliratkozás szabályai a levelezési listákra és
   a NetNews csoportokra.

  * Legyenek tiszták a postázás szabályai - a disclaimer-ek .sig-beli
   szerepeltetését is beleértve - a levelezési listákba és a Netnews
   csoportokba.

  * Legyenek tiszták és széles körben ismertek az archiválásra
   vonatkozó szabályaid. (Mennyi ideig tárolod a cikkeket?)

  * Nyitottan, de azonnal vizsgáld meg a felhasználóidat érintõ
   panaszokat.

  * Ügyelj rendszered egészségére!

  * Gondold át, hogy milyen hosszan õrzöd meg a rendszer napló
   file-jait, és a döntésed eredményét tedd közzé.


3.2.2 Levelezési listák

  * A levelezési listák legyenek naprakészek, hogy elkerüld a
   az elavult címekrõl visszapattanó levelek ("bouncing mail")
   problémáját.

  * Segíts a listatulajdonosoknak a problémák megoldásában.

  * Informáld a listatulajdonosokat a tervezett rendszerkarbantartásokról
   és -leállásokról.

  * Legyen minden listához "-request" alias az iratkozási és
   adminisztrációs levelekhez.

  * A mail gateway-eid mûködjenek simán.


3.2.3 NetNews

  * Tedd közzé, hogy milyen feed-et kapsz. Ha ez nem teljes, lehet,
   hogy lesz, aki tudni szeretné, hogy miért nem.

  * Rengetegféle hírolvasó szoftver van, és ezek hibájáért lehet,
   hogy a News Server-t fogják hibáztatni.

  * Tiszteld és teljesítsd azonnal a felhasználóid saját cikkük
   vagy más helytelen (pl. "lánc" levél) törlésére vonatkozó kérését.
   (Fordító megjegyzése: Hallgass a józan észre. Nem arra gondolunk,
   hogy egyes embereket zavaró cikkeket törölj ki, hanem a széles
   körben elfogadott szabályokkal ellentétesekre, amelyek leggyakoribb
   esetei a sok csoportra kiterjedõ hirdetések és a "lánc" levelek.)

  * Legyenek "Usenet", "Netnews", "News" alias-aid, és gondoskodj
   arról, hogy valaki olvassa az ide érkezõ leveleket.


3.3 Iránymutató moderátoroknak
..............................

3.3.1 Általános útmutató

  * Gondoskodj arról, hogy a Gyakran Ismételt Kérdések válaszai
   (GYIK ill. FAQ) rendszeres idõközönként postázásra kerüljenek.
   Szerepeljen ebben egy útmutató a cikkekrõl/üzenetekrõl. Ha nem
   te vagy a GYIK fenntartója, akkor gondoskodj arról, hogy õ(k)
   beleveszi(k) ezeket abba.

  * Legyen egy jó üdvözlõ (welcome) file-od, amiben információk
   vannak a fel/leiratkozásról.

  * A hírcsoportoknak céljait (charter), iránymutatásait rendszeresen
   kell postázni.

  * A hírcsoportok/levelezési listák legyenek naprakészek. Alakíts
   ki egy menetrendet az üzenetek postázására. Legyen helyettesed,
   ha vakációra mégy vagy más egyéb miatt nem tudsz Net-hez jutni.


4.0 Információs szolgáltatások (Gopher, Wais, WWW, ftp, telnet)
---------------------------------------------------------------

Az elmúlt években robbanásszerûen nõtt a Hálózat néhány új szolgáltatás
nyomán. A Gopher, Wais, World Wide Web (WWW), Multi User Dimensions
(MUD), ez utóbbi objektumorientált verziója (MOO) a legfontosabbak.
Noha az információlelés lehetõsége robbanásszerûen terjed, a "Vevõ védd
magad" (Caveat Emptor) elv érvényben marad. Ezekrõl részletesebben a
válogatott bibliográfiánk [14,28]-as számú anyagaiban olvashatsz.


4.1 Iránymutató felhasználóknak
...............................

4.1.1 Általános útmutató

  * Ne feledd, hogy minden szolgáltatás valakié. Aki fizeti a
   számlát, az szabja meg az adott szolgáltatásra vonatkozó
   szabályokat is. Az információ lehet ingyen, de lehet, hogy
   nem ingyenes - ennek jó, ha utánanézel.

  * Ha egy szolgáltatással probléma akad, akkor elõször mindig a
   saját portádon kell körülnézni. Ellenõrizd (vagy ellenõriztesd)
   a file-, szoftver-, és hálózati beállításokat stb. Mindenképpen
   tedd ezt meg, mielõtt arra gondolsz, hogy a szolgáltató oldalán
   van a hiba és/vagy a szolgáltatót hibáztatnád érte.

  * Vannak ugyan konvenciók a használt file-típusokra, de ne építs
   arra, hogy ezek mindig be vannak tartva. Például egy ".doc"
   file nem feltétlenül Word file.

  * Maguk a szolgáltatások is követnek bizonyos konvenciókat, mint a
   www.xyz.com. Ezek ismerete hasznos, de megint csak nem bölcs erre
   építeni.

  * Ismerd a saját rendszeredben a file nevek használatát.

  * Ismerned kell egy-egy szolgáltatás speciális információközlõ
   konvencióit. Az FTP site-ok legtöbbjén találsz valahol a
   hierarchia tetején egy README file-t, ami a rendelkezésre álló
   file-okról szól. Viszont nem feltételezheted azt, hogy ezek
   pontosak és/vagy naprakészek.

  * Egyáltalán, SEMMILYEN információról NE tételezd fel hogy pontos
   vagy naprakész. Az új technológiák lehetõvé teszik bárkinek, hogy
   publikáljon, de az ezzel járó felelõsséget még nem tanulta meg
   mindenki.

  * Tudod már, de fontossága miatt megismételjük: hacsak nem
   használsz titkosító és eredetiséget biztosító programokat,
   bármilyen információ, amit az Interneten továbbítasz "kint van
   a hidegen". Aki akarja, megszerezheti, vagy megváltoztathatja.

  * Minthogy az Internet világméretû, találhatsz olyan információs
   szolgáltatást, amely gyökeresen eltérõ kultúr- és szokáskörbõl
   ered. Amit te bántónak érzel, az abban a kultúrkörben teljesen
   elfogadott lehet. Maradj nyitott a világ felé.

  * Ha egy népszerû site-ról szeretnél információt, akkor nézd meg,
   nincs-e egy lista a mirror site-okról. Ha van ilyen, és ott van
   hozzád közelebbi mirror, használd azt.

  * Ne használd más FTP site-ját arra, hogy egy (konkrét) harmadik
   személynek szánt file-t helyezz el ott. Ezt egyszerûen szemetelésnek
   tartják, és általában nem elfogadott viselkedésforma.

  * Ha problémád támad egy site-tal, és oda segítségért fordulsz,
   minél több információt adj meg a probléma körülményeirõl.
   Ezzel nekik is segítesz, hogy lokalizálhassák a hibát.

  * Ha te magad is szeretnél valamilyen információs szolgáltatást
   indítani, mint például egy homepage, akkor szokás szerint
   fordulj a helyi adminhoz, hogy megismerd az idevonatkozó helyi
   szabályokat.

  * Ha van rá módod, akkor kíméld a népszerû site-okat, segítsd
   elosztani a terhelést, és csúcsidõn kívül lépjél be.


4.1.2 Útmutató Valósidejû Interaktív Szolgáltatásokhoz (MUD-ok, MOO-k, IRC)

  * Akárcsak más rendszereknél, itt is bölcs dolog csak figyelni egy
   kicsit, hogy a csoport kultúrájához szokhassál.

  * Egyáltalán nem szükséges mindenkit személyesen üdvözölni egy
   csatornán ill. szobában. Egy szimpla Hello vagy hasonló köszöntés
   bõven elég. NEM elfogadott viselkedés, ha a szoftvered automatikáját
   arra használod, hogy mindenkit üdvözöljön.

  * Figyelmeztesd a résztvevõket, ha nagyobb mennyiségû információt
   szeretnél velük megosztani. Ha mindenki egyetért vele, akkor
   mehet. Enélkül azonban súlyos udvariatlanság ilyesmit csinálni -
   akárcsak levélben.

  * Ne tételezd fel, hogy ismeretlen emberek beszélni akarnak veled.
   Ha kényszerítve érzed magad arra, hogy személyes üzenetet küldjél
   egy ismeretlennek, akkor készülj fel arra, hogy éppen elfoglalt
   lehet vagy egészen egyszerûen nem akar veled beszélgetni.

  * Tiszteld az adott csoport szokásait. Nézz körül bemutatkozó
   anyagokért. Ezek egy ftp site-on is lehetnek.

  * Ha valaki becenevet, alias-t, pszeudo-nevet vagy hasonlót
   használ, akkor tiszteld az anonimitáshoz való jogát. Még ha
   esetleg jó barátok is vagytok, akkor is udvariasabb ezt a
   becenevet használni. Egyáltalán ne használd a valódi nevét
   on-line engedély nélkül.


4.2 Iránymutató adminisztrátoroknak
...................................

4.2.1 Általános útmutató

  * Legyen tiszta mindenki számára, hogy mi másolható és mi nem.

  * Ismertesd, hogy az adott site-on ill. szervezetnél milyen anyagok
   állnak rendelkezésre. Az általános irányelvek legyenek világosak.

  * Az információk, különösen a README-k, legyenek naprakészek. A
   README-ket sima ASCII file-ként szolgáltasd.

  * Ha tudsz készíteni egy listát a mirror-jaidról, akkor tedd
   azt közzé. Mellékelj egy mirror-okra vonatkozó copyright
   dokumentumot. Ha ismered az update menetrendjüket, azt is
   célszerû közzétenni.

  * Gondoskodj arról, hogy a népszerû (és nagy mennyiségû)
   információnak elegendõ sávszélesség jusson.

  * Használd a file-név konvenciókat: .txt ASCII szövegnek; .html
   vagy .htm HTML-nek; .ps Postscript-nek; .pdf Portable Document
   Format-nek; .sgml vagy .sgm SGML-nek; .exe nem-Unix végrehajtható
   file-oknak stb.

  * Letöltésre szánt file-ok nevének elsõ nyolc karakterét próbáld
   meg különbözõvé tenni.

  * Amikor információt szolgáltatsz, akkor legyen abban valami
   egyedi. Kerüld el az olyan szolgáltatás indítását, ami csak
   más szolgáltatókra mutat.

  * Ne mutass más site-okra mielõtt engedélyt kérnél. (Fordító
   megjegyzése: Ez mostanra kicsit elavult, de még mindig nem
   árthat informálni a túloldalt)

  * Vésd jól az eszedbe, hogy egy szolgáltatás nemcsak design-t és
   megvalósítást jelent. Hanem karbantartást is.

  * Az általad szolgáltatott anyagoknak meg kell felelniük a támogató
   szervezet szabályainak.

  * Teszteld alkalmazásaidat a szoftverek minél szélesebb skálájával.
   Nem feltételezheted, hogy minden oké, ha csak egy klienssel
   ellenõrizted. Viszont fel kell tételezned, hogy lesz, aki
   egyszerûbb lehetõségekkel és klienssel rendelkezik csak -
   tehát ne tervezd olyanra a szolgáltatásodat, hogy csak grafikus
   terminálról (GUI) lehessen használni.

  * Legyen egységes nézõpontja és külleme az információforrásodnak.

  * Az exportkorlátozások mások és mások minden országban. Ismerned
   kell ezek következményeit is, ha szolgáltatni akarsz.

  * Mondd el a felhasználóidnak, hogy mit akarsz tenni a tõlük
   összegyûjtött információval, mint pl. a WWW szogáltatásról adott
   véleményük. Figyelmeztetned kell az embereket, ha közzé akarsz
   tenni ebbõl bármit, akárcsak passzívan, a többi felhasználó
   számára láthatóan.

  * A felhasználói információ szolgáltatásokra (mint pl. egy
   homepage) vonatkozó szabályaid legyenek ismertek!


5.0 Válogatott bibliográfia
---------------------------

Ez a dokumentum nagyobbrészt ezeken a mûveken alapul. Ami konkrétan
ezekben a mûvekben nem található meg, az az IETF-RUN munkacsoport
tapasztalatán alapul.

  1. Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style",
   New York: Addison-Wesley, 1994.

  2. "Answers to Frequently Asked Questions about Usenet"
   Original author: jerry@eagle.UUCP (Jerry Schwarz)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-faq/part1

  3. Cerf, V., "Guidelines for Conduct on and Use of Internet",
   http://www.isoc.org/proceedings/conduct/cerf-Aug-draft.html

  4. Dern, D., "The Internet Guide for New Users", New
   York:McGraw-Hill, 1994.

  5. "Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette"
   Original author: brad@looking.on.ca (Brad Templeton)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: emily-postnews/part1

  6. Gaffin, A., "Everybody's Guide to the Internet", Cambridge,
   Mass., MIT Press, 1994.

  7. "Guidelines for Responsible Use of the Internet" from the US
   house of Representatives gopher,
   gopher.house.gov:70/OF-1%3a208%3aInternet %20Etiquette

  8. How to find the right place to post (FAQ)by
   buglady@bronze.lcs.mit.edu (Aliza R. Panitz)
   Archive-name: finding-groups/general

  9. Hambridge, S., and J. Sedayao, "Horses and Barn Doors: Evolution
   of Corporate Guidelines for Internet Usage", LISA VII, Usenix,
   November 1-5, 1993, pp. 9-16.
   ftp://ftp.intel.com/pub/papers/horses.ps
   vagy
   ftp://ftp.intel.com/pub/papers/horses.ascii

 10. Heslop, B., and D. Angell, "The Instant Internet guide: Hands-on
   Global Networking", Reading, Mass., Addison-Wesley, 1994.

 11. Horwitz, S., "Internet Etiquette Tips",
   ftp://ftp.temple.edu/pub/info/help-net/netiquette.infohn

 12. Internet Activities Board, "Ethics and the Internet", RFC 1087,
   IAB, January 1989. ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1087.txt

 13. Kehoe, B., "Zen and the Art of the Internet: A Beginner's Guide",
   a Netikett info található szétszórva a mûben. 3rd ed. Englewood
   Cliffs, NJ., Prentice-Hall, 1994.

 14. Kochmer, J., "Internet Passport: NorthWestNet's Guide to our
   World Online", 4th ed. Bellevue, Wash., NorthWestNet, Northwest
   Academic Computing Consortium, 1993.

 15. Krol, Ed, "The Whole Internet: User's Guide and Catalog",
   Sebastopol, CA, O'Reilly & Associates, 1992.

 16. Lane, E. and C. Summerhill, "Internet Primer for Information
   Professionals: a basic guide to Internet networking technology",
   Westport, CT, Meckler, 1993.

 17. LaQuey, T., and J. Ryer, "The Internet Companion", Chapter 3
   "Communicating with People", pp 41-74. Reading, MA,
   Addison-Wesley, 1993.

 18. Mandel, T., "Surfing the Wild Internet", SRI International
   Business Intelligence Program, Scan No. 2109. March, 1993.
   gopher://gopher.well.sf.ca.us:70/00/Communications/surf-wild

 19. Martin, J., "There's Gold in them thar Networks! or Searching for
   Treasure in all the Wrong Places", FYI 10, RFC 1402, January
   1993. ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1402.txt

 20. Pioch, N., "A Short IRC Primer", Text conversion by Owe
   Rasmussen. Edition 1.1b, February 28, 1993.
   http://www.kei.com/irc/IRCprimer1.1.txt

 21. Polly, J., "Surfing the Internet: an Introduction",
   Version 2.0.3. Revised May 15, 1993.
   gopher://nysernet.org:70/00/ftp%20archives/
       pub/resources/guides/surfing.2.0.3.txt
   ftp://ftp.nysernet.org/pub/resources/guides/surfing.2.0.3.txt

 22. "A Primer on How to Work With the Usenet Community"
   Original author: chuq@apple.com (Chuq Von Rospach)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-primer/part1

 23. Rinaldi, A., "The Net: User Guidelines and Netiquette",
   September 3, 1992. http://www.fau.edu/rinaldi/net/index.htm

 24. "Rules for posting to Usenet"
   Original author: spaf@cs.purdue.edu (Gene Spafford)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: posting-rules/part1

 25. Shea, V., "Netiquette", San Francisco: Albion Books, 1994?.

 26. Strangelove, M., with A. Bosley, "How to Advertise on the
   Internet", ISSN 1201-0758.

 27. Tenant, R., "Internet Basics", ERIC Clearinghouse of Information
   Resources, EDO-IR-92-7. September, 1992.
   gopher://nic.merit.edu:7043/00/
       introducing.the.internet/internet.basics.eric-digest
   gopher://vega.lib.ncsu.edu:70/00/library/reference/guides/tennet

 28. Wiggins, R., "The Internet for everyone: a guide for users and
   providers", New York, McGraw-Hill, 1995.


6.0 Biztonsági meggondolások
----------------------------

Ebben a dokumentumban nem tárgyalunk biztonsági témákat.


7.0 A szerzõ címe
-----------------

   Sally Hambridge
   Intel Corporation
   2880 Northwestern Parkway
   SC3-15
   Santa Clara, CA 95052

   Phone: 408-765-2931
   Fax:  408-765-3679
   EMail: sallyh@ludwig.sc.intel.com


A fordító címe:
...............

   Ha Magyarországról írsz:

   Négyesi Károly
   Budapest
   P.f.503
   1462

   Külföldrõl:

   Charlie Negyesi
   HUNGARY
   Budapest
   P.o.box 503
   H-1462

   Email: chx@cs.elte.hu


.