Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételéről

Felnőttképzést csak azon intézmények folytathatnak, amelyek szerepelnek az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) nyilvántartásába.

Ha az a cél, hogy az Informatikai hálózati rendszertelepítő szakmában folytassunk képzést, akkor először azt kell megvizsgálni, hogy az intézményünk szerepel-e az OKÉV nyilvántartásában. Ha igen, akkor csupán az a feladatunk, hogy a fenti szakmát, mint a jövőben oktatni kívánt szakmát bejelentsük (ennek formáját lásd később).

Amennyiben még nem szerepelünk a nyilvántartásban, akkor értelemszerűen kérni kell a felvételünket. Ennek szabályait a A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szabályozza.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a felnőttképzést folytató intézmény a székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságához nyújtja be.

A nyilvántartásba vétel iránti, a rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelemhez csatolni kell:

ˇ        A rendelet 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével - a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát),

ˇ        a képzésnek az Felnőttképzési törvény 3. § (2) bekezdés szerinti céljára vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos megjelölésére is kiterjedő nyilatkozatot;

ˇ        a szakképesítéseket megnevező, az azonosítót tartalmazó, továbbá a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot;

ˇ        annak igazolását, hogy a kérelmezőnek nincs

o       az illetékes adóhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása

o       az illetékes vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása

o       tartozása a Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze felé

ˇ        a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló csekk másolatát.

Bár a fenti felsorolásból nem tűnik ki egyértelműen, de a jogszabályok előírják, hogy szakértő által minősített képzési tervet kell mellékelni minden oktatni kívánt szakmához. Az Informatikai hálózati rendszertelepítő szakmához a budapesti Szent György Biztonságvédelmi és Számítástechnikai Szakközépiskola készített képzési tervet, ami szakértői nyilatkozattal együtt méltányos feltételek mellett átvehető tőlük.

Intézményünk 2002. májusában regisztráltatta magát. Az alábbi dokumentumokat küldtük meg az OKÉV-nek:

  1. Kérelem
  2. Oktatni kívánt szakmák jegyzéke; nyilatkozat a vizsga megszervezéséről
    (>> Az OKÉV új űrlapja)
  3. Az Informatikai hálózatirendszer-telepítő szakma képzési terve
  4. Az Informatikai hálózatirendszer-telepítő szakma képzési tervének szakértői véleménye; megállapodás a képzése terv átvételéről
  5. Nyilatkozat illetékmentességről (nyilvántartási díj alól mentességhez) és arról, hogy az intézménynek a nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze felé
  6. Igazolás arról, hogy az intézménynek nincs adótartozása (APEH-tól szerezhető be)
  7. Igazolás arról, hogy az intézménynek nincs vámtartozása (VPOP-tól szerezhető be)
  8. Az intézmény alapító okiratának másolata

 

Ha minden rendben megy akkor valami hasonlóra számíthatunk :-)

Természetesen az elmúlt 1 év során a regisztrációt végző OKÉV elvárásai, toleranciaszintje stb. változhatott, valamint az adminisztrációs menetben intézményi sajátosságok is belejátszhatnak, így a fenti összefoglalót mindenképpen csak fogódzónak és nem hivatalos tájékoztatónak kéretik tekinteni.