A CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIAI PROGRAMJÁRÓL

A CISCO SYSTEMS
AZ INFORMATIKAI SZAKKÉPZÉS ÉS A SZAKEMBERPIAC HELYZETE
A PROGRAM HÁTTERE
CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIÁK

is_title_line.gif (1320 bytes)

  1. A CISCO Systems
  2. Az Egyesült Államok-beli San Francisco-i székhelyű CISCO Systems az egyik legnagyobb számítógépes hálózati kapcsoló-berendezéseket gyártó cég. Az Internet hálózaton az adatforgalom irányítását túlnyomórészt ennek a vállalatnak az eszközei végzik.

  3. Az informatikai szakképzés és a szakemberpiac helyzete
  4. Az információs ipar a technológiai műveltség igen magas szintjét fogja megkövetelni a holnap dolgozóitól. Pillanatnyilag nagyon sok közép és nagyvállalatnál vannak betöltetlen, magas szintű technikai tudást feltételező álláshelyek. A legtöbb technológiai profilú cégnél várható, hogy az elkövetkező években növelni fogja az információ technológiában (IT) dolgozó szakembergárdájának létszámát.

   A technológiával foglalkozó cégek többsége a hozzáértő IT alkalmazottak hiányában látja a növekedés egyik gátját.

   Az oktatási intézményeknek szembe kell nézniük azzal a kihívással, hogy olyan diákokat képezzenek, akik megfelelnek a 21. század elvárásainak.

   A mai magyarországi helyzet meglehetősen siralmas. Bár sok közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanítanak informatikai – és ezen belül számítógépes hálózati – ismereteket, de a iskolapadokból kikerülő szakemberek sem mennyiségben, sem tudásszintjükben nem elégítik ki a piac igényeit, Az oktatási intézmények nehézkességük folytán képtelenek alkalmazkodni, és gyorsan reagálni az alkalmazott informatika nagyon gyors változásaira.

  5. A Program háttere
  6. 1993-ban a Cisco nekilátott, hogy az amerikai iskolák számára egy olcsó és praktikus hálózatot tervezzen. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem csupán megtervezni és megépíteni kell egy ilyen hálózatot, hanem további folyamatos támogatásra is szükség van. A CISCO egyik mérnök-tanácsadója kidolgozott a tanárok és az iskolai rendszergazdák részére egy képzést, ami a hálózat működtetésére készítette fel őket. Hamarosan kiderült azonban, hogy az oktatásban résztvevő felnőttek sajnálják az időt a szükséges ismeretanyag elsajátítására, így hát a CISCO továbblépett a következő generáció irányába.

  7. CISCO Hálózati Akadémiák

  A CISCO által kialakított oktatási rendszer egy nagyon átgondolt és alaposan megtervezett struktúrát követ. A hierarchikus szerkezetben az egyes szinteken levő intézmények csak a szomszédos szinteken levőkkel állnak kapcsolatban.

  A Cisco Európát, Afrikát és Közép-Keletet felölelő oktatási régiójának 14 országában 46 regionális és 29 lokális akadémia működik. Akadémiai Központ jelenleg csak Angliában, Birmingham-ben található. Magyarországon az ismertető készítésekor (2000. október) 20 akadémia volt regisztrálva, ebből 7 regionális (amiből 5 lokálisként is működik) és 13 lokális. Szerencsére az akadémiák száma Magyarországon is dinamikusan nő, így ezek a számok ma már magasabbak. Az aktuális lista lekérdezhető az alábbi címen:

  http://cisco.netacad.net/cnacs/pub-doc/locator.shtml

  A Magyarországon CATC is van már a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Karán.

  A hálózati akadémiák a 16 év feletti életkorúakat célozzák meg. A tananyag a nappali és a tanfolyamrendszerű felnőttképzésben is felhasználható.

  A képzés időtartama 4 félév (amit megfelelő körülmények esetén 2 félévre lehet redukálni). A tervezett heti óraszám 4-5 óra.

  A diákok a program igazi értékét jelentő, a Cisco Systems által rendelkezésre bocsátott, minden részletében kidolgozott, teljes egészében elektronikus, multimédiás tananyagot tanulják. A Hálózati Akadémiák mindegyikében egy olyan laboratórium áll a hallgatók rendelkezésére, amiben pontosan olyan eszközök találhatók, melyekkel a valódi hálózatok karbantartásakor találkoznak majd tanulmányaik befejeztével. A számonkérést fejezetenként rendelkezésre álló, szintén elektronikus tesztek biztosítják.

  A 4. szemeszter végén, az ezt igénylő diákok letehetik a nagyon versenyképes minősítést jelentő CCNA (Cisco Certified Network Associate) vizsgát.

  A Cisco nagyon nagy figyelmet szentel arra, hogy az egyes képzési intézményekben azonos körülmények között és azonos színvonalon tanulhassanak a hallgatók, éppen ezért egy többszintű minőségbiztosítási rendszert dolgoztak ki, aminek minden akadémiának meg kell felelnie.