Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

OM:202718, 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 29. Tel.: 62/535-490 , Fax: 62/535-491, e-mail:

közvetlen telefonszámok, GPS: N46.41101 E20.32421, TÉRKÉP

 Főoldal   Linkek   Adatbeírás   Órarend   Vendégkönyv   Fórum   English v.   Szótár  e-napló   moodle   e-mail 
  Az iskola története 1945-től napjainkig     Az iskola perspektívái  
 


 

   


A Kossuth Zsuzsanna Muszaki Szakközépiskola és Gimnázium eddigiekben leírt története igazolja a Bevezetoben is megtalálható azon megállapítást, mely szerint "Az iskola mindenkor a társadalom integráns részeként, a társadalmi-gazdasági fejlodéssel szoros összefüggésben változott." A továbbiakban várható fejlodése, perspektívái ennek figyelembevételével viszonylag megbízhatóan eloreláthatók.

A magyarországi munkaero-kereslet összetételét és változási irányát elemezve (figyelembe véve a fejlett európai országok jelenlegi foglalkozási struktúráját) megállapítható, hogy:

Az általános képzés részarányának és a felsofokú képzésben résztvevok számának növekedése várható;

A középiskolába beiskolázható korosztály átmenetileg csökkeno létszáma és a képzési kínálat növekedése miatt az oktatásban is fokozottan jelentkeznek a piaci viszonyok;

A következo években az ipari gyártókapacitások bovülése nem valószínu, így az ipari szakmák csökkeno részarányt fognak képviselni hazánkban. Ezen belül az informatika, kisebb mértékben pedig az elektronika szerepe növekedhet;

Jelentosebb fejlodés a szolgáltatások területén lehetséges;

Az iskolarendszeru szakképzés mellett tovább fokozódik az át- és továbbképzések jelentosége.[69]

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei minden lehetoséget megadnak ahhoz, hogy a felsoroltakhoz alkalmazkodni tudjon. A közelmúltban végbement profilváltás is illeszkedni látszik ezekhez a követelményekhez. A realitásokat figyelembe véve a következoket állapíthatjuk meg:

A gimnáziumi és a világbanki rendszeru (alapozó jellegu) szakképzés elvileg jó továbbtanulási és széles szakmai választási lehetoséget nyújt.

Azonban a nyolcadik osztályt végzett és az iskolába jelentkezo tanulók száma és tudásuk átlagos színvonala csökken, így a kevésbé népszeru profilú osztályokban a diákok tanulási képességek szerint fokozottan differenciálódnak, ami a motiváltság általános csökkenéséhez vezet. (Különösen érvényes ez a gépész osztályra)[70] Így a szülokben kialakulhat az a nézet, hogy ilyen osztályba - még ha a szakmai érdeklodésének meg is felelne - kár beíratni a jó képességu gyereket. A folyamat öngerjeszto jellegu, ellene csak differenciált tanári munkával lehet védekezni. Különösen fontos a tehetséggondozás.

Click here for Picture

A felsooktatásban várhatóan továbbtanulók részére a jelenlegi törvényi és finanszírozási szabályozás csak a III. évfolyamtól teszi lehetové a kulcsfontosságú tárgyak csoportbontását. (Jelenleg a rossz gazdasági helyzet miatt érezhetok olyan törekvések, melyek még ezt is korlátozni igyekeznek.) Már a II. évfolyamra elore kell hozni a csoportbontást (többletóra igény nélkül, például két osztályból szervezett csoporttal), ezen túl a tantervekben is tükrözodo emelt szinten kell az anyagot elsajátíttatni.

Alapveto jelentoséguek a széles értelemben vett kommunikációt fejleszto tantárgyak

Ezen belül az anyanyelvi ismeretek,

az idegen nyelvi ismeretek és

az informatikai ismeretek.

Az anyanyelvi ismereteknek ebbol a szempontból az elolvasott anyag kello megértését, gyors felfogását kell segíteni. Az idegen nyelvek oktatásában is ideje gyökeres változást elérni, mivel a tanulók, a szülok, sot részben maguk a tanárok ma sem a jelentoségének megfeleloen kezelik az angol vagy német nyelvet.

Korunk információzuhatagában tudni kell élni az információszerzés korszeru formáival (számítógépes adatbázisok, nemzetközi hálózatok), mely jelenleg például az Amerikai Egyesült Államokban kormány szintu fejlesztési téma. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztése (NIIF) program hazánkban is célul tuzi ki az elektronikus levelezés, távoli információelérés témáit. Erre az iskolát adottságai alkalmassá teszik.

Fontos továbbá a képzés tartalmát a kulcskvalifikáció követelményeinek megfeleloen átalakítani, vagy legalább is a belso arányokat és súlyozásokat ennek megfeleloen átrendezni. Nem kevésbé lényeges a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ami a matematika-fizika tárgyakon túl a világbanki oktatás "projekt" munkáival is támogatandó.

A javító-karbantartó szakmákra kell a képzést módosítani.[71] Ezt a jelenlegi magyarországi gyártókapacitások beszukülésén túl az is alátámasztja, hogy a tervezo és magasszínvonalú gyártó tevékenység már ma is többségében mérnöki munkát igényel. Így középfokú végzettségu szakemberek egy korszeru, automatizált, versenyképes termékeket eloállító üzemben csak kis számban szükségesek.

A perspektivikus szakmák pontos körét több évvel elore lehetetlen megállapítani. Mindenképpen helyesnek tunik a gimnáziumi általános és világbanki rendszeru szakképzés rendszere, amelyek lehetové teszik a késobbi szakmaválasztást. A következo két tanév elteltével dönteni kell, hogy milyen szakmák elsajátítását ajánljuk fel a széles alapozást befejezo tanulóknak. Ha ezeket (célszeruen) együtt szeretnénk képezni a gimnáziumból kikerülo, nem továbbtanulókkal, akkor már egy év múlva meg kell hozni a döntést, hiszen az elso gimnáziumi osztály akkor fog érettségizni.

Végül Anatole France szavait idézzük! Ezeket elsosorban azok figyelmébe ajánlom, akiket
(a Kossuth Zsuzsanna Muszaki Szakközépiskola és Gimná-ziumban) talán még sem sikerült meggyoznöm az iskolánk-ban bekövetkezett és várható változások indokoltságáról:

"Klasszikus oktatásunk épülete állandó tatarozás alatt áll. Régi épület ez, amely struktúrájában valamennyi korszak jellemzo jegyeit magán hordozza. S hogy áll még ez a ház, azt ezeknek a folytonos renovációknak köszönhetjük. Ha nem változtatnánk többé rajta, hamarosan összeomlanék."

 

 
       

   ( 5 vissza a lap tetejére )